Vid arbetet med cykelpendlingsstråket på Torsgatan utesluts cyklande med funktionshinder och cyklande med lastcyklar. Entreprenören skulle behöva utbildning om gång- och cykeltrafik.

Konflikt både för gångtrafik och cykeltrafik

Hänvisning saknas. Kantsten saknar ramp att köra upp på, sk utspetsning. Cyklande med funktionsvariationer utesluts här. Föräldrar som skjutsar sina barn med lastcykel får svårt att passera. Det är trångt och otryggt, särskilt om barn ska kunna cykla här. Entreprenören skapar konflikt för gående trafikanter och cyklande trafikanter. Tvärt emot stadens krav för TA-plan. Torsgatan är ett av staden utpekat cykelpendlingsstråk, här ska det vara extra bra standard för cyklande trafikanter.

Läs mer om arbete på cykelbanor

Ärendehantering

Kartlänk
Entreprenör
Beställare
190925 Anmälan till trafikkontoret SY1909250807JWH
191003 Svar från trafikkontoret, åtgärder kommer vidtas
191015 Fortfarande ej åtgärdat

Uppdateringar

191125
Trafikkontoret klarar inte att kräva av entreprenör att följa stadens villkor för TA-plan. Fortsatta brister, här saknas ramp över kantsten, en väldigt grundläggande kunskap för vägarbete.

191015
Efter tre veckor ännu inte åtgärdat

191015 efter 3 veckor ej åtgärdat

191003
Svar från trafikkontoret
Hej,
Vi har kontaktat entreprenören, åtgärder för en förbättrad framkomlighet kommer att vidtas inom kort. Vi kräver att all personal ska ha gått utbildning, i annat fall utfaller viten.
Detsamma gäller avvikelser i Ta-planen. Med vänlig hälsning Trafikingenjör Mxxx Gxxx

190925
Cyklandeombud anmäler till trafikkontoret SY1909250807JWH

Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY1909250807JWH.
Din beskrivning: Tack för allt som görs för trafiken i Stockholm. Vägarbete cykelbana, hänvisning saknas, utspetsning saknas, cyklande med funktionsvariationer utesluts. Kommer vite krävas? Kommer krav på förnyad utbildning krävas av entreprenör? Se detaljer, bilder, film via länk nedanhttps://cyklandeombud.se/vagarbete/brister-i-trafikomledning-torsgatan/ Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö