Fortfarande 2022 har kommunerna utmaningar att röja buskar och grenar som växer ut över gång- och cykelbanor.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Vi har delgivit dokumentation och uppmaningar till trafikkontoret i Stockholms stad sedan 2017, samt även till trafikborgarrådet Daniel Helldén. Ändå ser vi 2022 att samma brister finns kvar. Att röja buskar och grenar är ingen raketforskning. Vad hindrar trafiknämnden att ta beslut som ger uppdrag till trafikkontoret att se över avtal och avtalsuppföljning? Varför tillsätts inte revision?

Läs hela kartläggningen sedan 2015

Uppmaningar 2022 till Stockholms stad

2022-04-05 #1 Uppmaning till trafikborgarråd Daniel Hellden samt centerpartiet
2022-04-07 #2 Uppmaning till trafikborgarråd Daniel Helldén samt centerpartiet
2022-04-11 #3 Uppmaning till trafikborgarråd Daniel Helldén samt centerpartiet
2022-05-23 #4 Uppmaning till förvaltningschef Gunilla Glantz och trafikborgarråd Daniel Helldén
2022-05-25 #5 Påminnelse till politiska partier och trafikborgarråd Daniel Helldén
2022-05-25 #6 Föreslår möte med enheten på trafikkontoret, inget svar.
2022-06-07 #7 Fråga till trafikborgarråd Daniel Helldén samt centerpartiet
2022-06-14 #8 Fråga till trafikborgarråd Daniel Helldén om att staden förnekar brister
2022-06-22 #9 Fråga till trafikborgarrådet Daniel Helldén, centerpartiet samt Gunilla Glantz förvaltningschef.
2022-07-06 #10 Fråga till Centerpartiet Svante Linusson
2022-07-07 #11 Uppmaning om svar till trafikborgarrådet Daniel Helldén samt centerpartiet.
2022-07-11 #12 Fråga till trafikborgarrådet Daniel Helldén samt politiska partier
2022-07-24 #13 Fråga till trafikborgarrådet Daniel Helldén
2022-08-01 #14 Fråga till politiska partier
2022-08-05 #15 Uppmaning till politiska partier
2022-09-25 #16 Uppmaning till politiska partier

Observationer 2022 Stockholms stad

2022-07-23 Pendlingsstråk tvärförbindelse mellan Barkarby och Akalla/Kista Karta

2022-07-16 Gång- och cykelbanan till badplatsen Lövstabadet. Möte inte möjligt mellan trafikanter när buskar växer ut 100cm. Karta. Dessutom har utföraren inte sopat växtrester från hela asfalterade ytan, 1/3 av bredden täcks av jord och rötter.

1/3 av bredden på gång- och cykelbanan täcks av jord och rötter.

2022-07-11 Bergslagsvägen pendlingsstråk Karta

2022-07-11 Ulvsundavägen, flera platser. Karta

2022-07-11 Lidingövägen flera ställen. Karta

2022-07-11 Storängsvägen Karta

2022-07-11 Lidingövägen Karta

2022-07-11 Tranebergsbron. Här har vi klippt själva tre säsonger. Aktion 2021. Aktion 2019, Aktion 2017.

2022-07-11 Alvikkurvan. Här klippte vi själva tidigare säsonger.

2022-07-11 Alvikrondellen pendlingsstråk Karta Här klippte vi själva 2020.

2022-07-11 Gräsklipp lämnas på gång- och cykelbana. Risk för halka och omkullkörning.

2022-07-11 Som jämförelse, gräsmattor klipps och trimmas flera gånger per säsong.

2022-06-08 Tvärförbindelse nära Basgränd Kälvesta Karta

2022-06-08 Nära Fagerstagatan, Lunda Spånga Karta

2022-06-08 Cederdalsgatan karta

2022-06-08 Längs Roslagsvägen Frescati karta

2022-06-07 Londonviadukten karta

2022-06-07 Lokal GC Hässelby Karta

2022-06-07 Lokal GC nära Abiskovägen Vällingby Karta

2022-06-07 Lokal GC nära Blomsterkungsvägen Karta

2022-06-04 Gående hindras Stora mossens backe Karta

2022-06-04 Gående hindras Bävervägen Karta

2022-06-04 Abrahamsbergsvägen Karta

2022-06-04 Abrahamsbergsvägen Karta

2022-06-04 Gustav III:s väg Karta

2022-06-04 Djupdalsvägen Karta

2022-06-04 Åkeshovsvägen Karta

2022-06-04 Lokal GC nära Mossens skogsväg Karta

2022-06-03 Lokal GC nära Lövholmsvägen Karta

2022-06-03 Lokal GC nära Tellusborgsvägen Karta

2022-06-03 Årsta Karta

2022-06-03 Årstabron Karta

2022-06-03 Ekermans gränd Karta

2022-06-02 Jämtlandsgatan Vällingby karta

2022-06-03 Gående drabbas Årstabergsvägen karta

2022-06-02 Lokal cykelbana nära Grimstagatan karta

2022-06-02 Maltesholmsvägen Hässelby karta

2022-06-01 Jämförelse, i city trimmas ogräs som växer ut mellan betong och gatsten.

2022-05-31 Lokal gång- och cykelbana nära Trollbodaskolan karta

2022-05-31 Fortsättning på pendlingsstråk Vällingby Åkermyntan. karta

2022-05-31 Lokal gång- och cykelbana Vällingby nära Solursgränd karta

2022-05-31 Lokal gång- och cykelbana Vällingby nära Ångermannagatan karta

2022-05-31 Lokal gång- och cykelbana Råcksta karta

2022-05-31 Lokal cykelbana Beckomberga karta

2022-05-31 Söderberga allé. Gående tvingas ut bland cyklande. karta

2022-05-31 Ulvsundavägen karta

2022-05-31 Norr Mälarstrand pendlingsstråk. Ca 70 cm ut över cykelstråket.

2022-05-30 Lunda nära Finspångsgatan. Karta

2022-05-15 Norr Mälarstrand pendlingsstråk karta

2022-05-13 Pendlingsstråk Roslagsvägen karta

2022-05-12 Pendlingsstråk Norr Mälarstrand karta

2022-05-12 Regelbunden gräsklippning fungerar som ett rinnande vatten, som ett självspelande piano. Här är gräsklippningen redan igång. Här finns avtal som fungerar. Det rullar på utan att medborgarna först ska felanmäla att ”klipp gräset”.

2022-05-12 Börjar växa ut över cykelstråk Norr Mälarstrand

Observationer Järfälla

2022-07-23 Cykelstråk Skälbyvägen Karta

2022-07-23 Cykelstråk Skälbyvägen Karta
Växtlighet växer ut ca 1 meter över GC, samt skymmer skyltar. Gående och cyklande kan inte mötas längre, och underdimensionerat även utan buskar.

2022-06-08 lokal cykelbana längs Blåeldsvägen Järfälla Karta

2022-05-30 Buskar växer ut på flera ställen längs denna cykelbana Järfälla/Hässelby, gamla banvallen nära Blåeldsvägen. Karta

Observationer Solna

2022-06-08 Annerovägen Haga Karta

2022-06-08 Nära Linvävarvägen Hagalund Solna längs E4 Karta

2022-06-08 Anhaltsvägen Karta

2022-06-03 Solna

foto: Kristoffer W

Observationer Täby

2022-06-11 Centralparken Täby

foto Anna S

Aktioner