Fortfarande 2022 har kommunerna utmaningar att röja buskar och grenar som växer ut över gång- och cykelbanor.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Vi har delgivit dokumentation och skickat uppmaningar till trafikkontoret sedan 2017, samt även till trafikborgarrådet Daniel Helldén. Ändå ser vi 2022 att samma brister finns kvar. Att röja buskar och grenar är ingen raketforskning. Vad hindrar trafiknämnden att ta beslut som ger uppdrag till trafikkontoret att ändra avtal och avtalsuppföljning? Varför tillsätts inte revision?

Läs hela kartläggningen sedan 2015

Observationer 2022

2022-05-31 Lokal gång- och cykelbana nära Trollbodaskolan karta

2022-05-31 Fortsättning på pendlingsstråk Vällingby Åkermyntan. karta

2022-05-31 Lokal gång- och cykelbana Vällingby karta

2022-05-31 Lokal gång- och cykelbana Vällingby karta

2022-05-31 Lokal gång- och cykelbana Råcksta karta

2022-05-31 Lokal cykelbana Beckomberga karta

2022-05-31 Söderberga allé. Gående tvingas ut bland cyklande. karta

2022-05-31 Ulvsundavägen karta

2022-05-31 Norr Mälarstrand pendlingsstråk. Ca 70 cm ut över cykelstråket.

2022-05-15 Norr Mälarstrand pendlingsstråk karta

2022-05-13 Pendlingsstråk Roslagsvägen karta

2022-05-12 Pendlingsstråk Norr Mälarstrand karta

2022-05-12 Regelbunden gräsklippning fungerar som ett rinnande vatten, som ett självspelande piano. Här är gräsklippningen redan igång. Här finns avtal som fungerar. Det rullar på utan att medborgarna först ska felanmäla att ”klipp gräset”.