Här samlar vi allt om trafikomledningar i regionen 2024

Supporta Cyklandeombud via Patreon

240401 Utmärkning saknas Hässelby 2024SC59480
karta

240401 Utmärkning saknas Hässelby

240202 Trafikverket blockar cykelbana Kungens kurva

240125 Kabel på cykelbana Liljeholmen

2024SC14823 Kabel är risk för omkullkörning, oavsett kabelskydd eller inte. Följer inte stadens villkor.
Karta
Dipart är utförare

240125 Telefonplan

Telefonplan, tungavstängning saknar X1 markeringspilar. Är kanske ”en semipermanent omledning” Har sett ut så här länge. Ärendenummer: 2024SC14795 Ärendebeskrivning: Tungavstängning saknar X1 markeringspilar. Dessutom feldoserad kurva risk för omkullkörning vintertid. Dessutom från andra hållet asfaltkant risk för omkullkörning och personskador. Kort sagt en trafiklösning som inte är i linje med stadens styrande dokument.

240125 X1 markeringspil saknas på tungavstängning

240110 Tranebergsbron vägskada

Slussenbygget 2024

240101 Skanska Lindhagensgatan fortsätter

Samling vägarbeten i FB-gruppen

Läs mer om vägarbeten