Gång- och cykeltrafik är mest utsatta vid tillfälliga vägarbeten visar VTI. Vi har dokumenterat att även Stockholm vatten och avfall har dessa brister. Ofta följs inte Stockholm stads villkor för vägarbete. Vi föreslår möte för att starta förändringsarbete.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Exempel arbeten där vi dokumenterat brister

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

2021-06-10 Mail till SVOA om möte 2021KTJ23048

Huvudled Lövholmsvägen Gröndal

2020-12-23 Läs ärendet här

Huvudled Bergslagsvägen

2020-11-09 Läs ärendet här Rätt avstängningsmaterial saknas. Tappställe kvarlämnat trots att det inte är i drift.

Huvudled Kvarnbacksvägen Bromma

2020-10-14 Läs ärendet här

Huddinge, Källbrinks IP

2020-10-01 Läs ärendet här

Utmärkning saknas helt Källbrink

2020-10-01 Läs ärendet här

Slang på huvudled för cykel, Vinsta

2020-04-02 Läs ärendet här

Bergslagsvägen blockeras utan tillstånd

2020-02-12 Läs ärendet här

Svårt få SVOA jour åtgärda vattenpost mitt på huvudled Avestagatan

2019-10-02 Läs ärendet här

Utmärkning saknas Spångavägen

2016-08-06 Läs ärendet här

foto Oskar H

Gång- och cykel utan omledning huvudstråk

2017-nn-nn Position

Cykeltrafik glömd Abrahamsberg

2016-06-03 Läs ärendet här

Uppdateringar

2021-06-13
Mail till styrelsen SVOA
”Hej! Vi har dokumenterat allvarliga brister i trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik sedan 2016 hos Stockholm vatten och avfall, med risk för allvarliga personskador i tillfälliga trafikomledningar vid arbeten. Vi utgår då från VTI studier om trafiksäkerhet vid vägarbeten, Stockholms stads villkor för vägarbete, samt den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin. SVOA följer ofta inte stadens villkor för vägarbete.
Vi har under flera år uppmanat SVOA att följa stadens villkor för vägarbete, men SVOA kommunikationsavdelning har istället ofta förnekat brister istället för att agera. 
Därför uppmanar vi styrelsen att sätta press på SVOA att agera. Steg ett är att SVOA behöver förstå och medge att det finns brister, att de inte följer stadens villkor. Steg två kan vara att SVOA tar beslut att utbilda om grundläggande trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik vid vägarbeten, samt inleder arbete att påverka attityder. SVOA behöver också ställa krav på och kontrollera sina underentreprenörer.
Vi i Cyklandeombud föreslår möte med styrelsen för att diskutera detta. 
Här via länken finns vår dokumentation om SVOAhttps://cyklandeombud.se/vagarbete/stockholm-vatten-och-avfall-brister-i-trafiksakerhet-vid-vagarbeten/
Att det brister i trafiksäkerhet vid vägarbeten för gående och cyklande är ett nationellt problem hos i princip alla aktörer, visar VTI i studier.
Med vänlig hälsningCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-06-10
Förslag till SVOA om utbildning grundläggande trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik i tillfälliga vägarbeten. 2021KTJ23048
”Hej! Vi i Cyklandeombud Stockholm föreslår möte med produktionschef om att starta uppdaterande kompletterande utbildning i grundläggande trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik i de arbeten SVOA gör. 
Vi har dokumenterat över tid att det ofta brister vid Stockholm vattens arbeten, när det gäller att följa Stockholms stads villkor för vägarbete. Vi föreslår ett möte för att lägga upp en handlingsplan. Kompetens och attityder kring gång- och cykeltrafik är sannolikt det som behöver belysas. De som behöver uppdaterad kompetens är sannolikt inledningsvis arbetsledare och produktionschef, utmärkningsansvariga, underentreprenörer, arbetsledare jour.
Här finns exempel på dessa brister via länken. https://cyklandeombud.se/vagarbete/stockholm-vatten-och-avfall-brister-i-trafiksakerhet-vid-vagarbeten/
Som en start kan vi i Cyklandeombud bidra med ett kortare seminarie om vanliga brister generellt vid vägarbeten. Därefter föreslår vi att Stockholm vatten och avfall själva inhämtar kunskap från de studier som VTI och trafikverket har om risker vid vägarbeten. Brister i trafiksäkerhet vid vägarbeten är inte specifikt hos SVOA, det är ett nationellt problem, hos i princip alla beställare/utförare, och mest utsatta är gående och cyklande vid vägarbeten, visar VTI.
Vi har redan samarbete med bl.a. Ramudden, ATA, NCC om trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik vid vägarbeten. 
Vår kompetens är begränsad till att se brister vid vägarbeten för gång- och cykeltrafik. Självklart har vi ingen yrkesmässig kompetens om hur ett förändringsarbete utförs. Men eftersom SVOA anlitar olika underentreprenörer antar vi att krav bör ställas även på underentreprenörer att följa villkor för vägarbete och att använda senaste forskningen som finns, och någon form av utbildning behövs där också. Och vi antar att SVOA behöver kontrollera sina egna arbeten. 
Med vänlig hälsning
Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö