Stockholm vatten visar återkommande brister i trafiksäkerhet för gående och cyklande. Här dras slangar över gång och cykelbana i Huddinge intill Källbrinks idrottsplats

Supporta Cyklandeombud via Patreon

2021-06-07

[texten uppdateras]
Slangar och kablar ska alltid dras med kabelstativ över trafikerade vägar, gång- och cykelbanor. Kablar och slangar på marken innebär alltid ett trafiksäkerhetsproblem. VTI pekar på risker för personskador när kablar och slangar placeras på marken. Trots uppmaningar att rätta till brister i samma arbete redan i april, ser vi fortfarande brister. Stockholm vatten och avfall visar att de har systematiska brister när det gäller grundläggande trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik. Kommunikationsavdelningen försöker ofta förneka brister, sopa problemen under mattan. Det ser i dagsläget ut som att Stockholm vatten och avfall helt enkelt inte är intresserade av trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik. Vi vill nu att Stockholm vatten och avfall kommer på våra seminarier om vägarbeten. Då vill vi att arbetsledare, utmärkningsansvariga och produktionschef m.fl. är närvarande.

Grus är risk för personskador

VTI pekar också på att grus är risk för singelolyckor på cykelbanor.

2021-06-07

Andra ärenden där Stockholm vatten inte följer villkor för vägarbete

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Position på karta
Beställare Stockholm vatten och avfall (SVOA)
Styrelsen SVOA
Länk till info om arbetet
Utförare JVAB
2020-10-17 Uppmaning ta bort elkabel #1
2020-10-26 Anmälan till Huddinge kommun #2
2020-11-04 Anmälan till Huddinge kommun #3
2020-11-10 Påminnelse anmälan till Huddinge kommun #4
2020-11-11 Svar från Huddinge kommun
2020-11-11 Replik från Cyklandeombud #5
2020-11-19 Fråga/uppmaning till Huddinge kommun #6
2020-11-23 Svar från Huddinge kommun
2020-11-23 Ny uppmaning till Huddinge #7
2021-03-23 Anmälan till Huddinge kommun #8
2021-04-16 Uppmaning till SVOA #9
2021-06-07 Anmälan till Huddinge kommun #10
2021-06-26 Cyklandeombud ringer SVOA jour #11
2021-06-30 Kabelskydd risk för trafikolyckor
2021-08-30 Slangar åter över cykelbanan #12

2021-06-07

Uppdateringar

2021-08-30
Åter ligger slangar på gång- och cykelbanan. #12 JVAB är inte en lärande organisation, alternativt är de inte intresserade av grundläggande trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik. Huddinge kommun klarar inte att styra utförarna.2021-20

2021-08-30
2021-08-30 Byggstängsel saknar X2 reflexbård och X1
2021-08-30 elkabel på gång- och cykelbanan, risk för omkullkörning

2021-07-17
Fortfarande saknas reflexmarkeringar på byggstängsel. X1 (stora tydliga pilar) är lämpligt.

2021-07-17 Reflexmarkeringar tex X1 saknas

2021-06-30
Ny anmälan till Huddinge kommun och Stockholm vatten och avfall. Även kommunalrådet får frågor om varför allvarliga brister fortsätter trots ett halvår med anmälningar.
”Godmorgon.
Jag var förbi området igår kväll. De har två kabelskydd som är anpassade för motorfordonstrafik samt en lös slang fortfarande liggandes på g/c-banan.Kabelskydden de använder är direkt farliga. 
Tex så finns risk att man fastnar med hjulet och riskerar då att ramla. Det är nästintill omöjligt att ta sig över här med permobil eller liknande. Om man har placerat pedalerna fel när man rullar över så slår den i och cykeln kommer kastas åt sidan. Återigen STOR olycksrisk. Jag är även ledare i MTB för barn. Där får vi hela tiden öva på att hålla pedalerna rätt när man skall rulla över rötter och andra hinder. Att hålla pedalerna rätt är rätt svårt för många barn (och även vuxna).
Med tanke på hur lite vatten det kom ur denna slang (droppade typ) så behövs troligtvis inte denna slang läggas över g/c-banan, utan skulle kunna dras sin i skogen åt andra hållet som övriga slangar.
Sedan har vi denna kabel med ett kabelskydd för bilar. Denna kabel kan med mycket liten ansträngning hängas i luften över. Detta klarar entreprenören göra med kabeln över gamla Stockholmsvägen, så då kan de göra det även här. 

2021-06-30
2021-06-30

2021-06-26
Cyklandeombud ringer SVOA jour, som i sin tur kontaktar JVAB jour, som lovar att åka ut och åtgärda TA-balkarna. Vi uppmanar att ta bort TA-balkarna helt från cykelbanan.

2021-06-25
Ny observation att TA-balkar står på gång- och cykelbanan, utan reflexmarkeringar. En TA-balk har dessutom vält. Risk för omkullkörning och personskador i mörker. Trafikanter med funktionsvariationer mest utsatta. Kabel ligger lös på cykelbanan, risk för omkullkörning.

2021-06-25
2021-06-25
Slangar risk för omkullkörning
2021-06-26

2021-04-16
Tidigare brister i samma projekt, länk till Facbookinlägg

Vi har sedan i höstas 2020 varit i kontakt med några synpunkter på omledningen förbi Stockholms vattens arbete vid Källbrinks IP i Huddinge (i närheten av Källbrinksskolan (7-9) och Skogskällan (F-6).
1) Entreprenören har använt ytor utanför TA-plansområdet för lagring av material och parkering av fordon. Vi har inte lyckats få reda på om detta är ok eller inte, men det har i alla fall resulterat att byggcontainers flyttats och det står färre bilar som skymmer nu.
2) En elkabel har legat diagonalt över g/c-banan och risk för omkullkörning var rätt stor. Denna kabel skall hänga i luften. Tog någon månad att få bort den och då har vi pratat både med folk på plats och med kommunen.
3) Omledning förbi bygg-grop har ej varit asfalterad, vilket resulterat i spårig sand (risk för olyckor). Kommunen meddelade att ytan skulle asfalterats redan i höstas, vilket aldrig skedde. Efter ny kontakt för några veckor sedan så blev ytan till slut asfalterad.
4) Byggområdet utvidgades troligtvis utanför godkänd TA-plan då staket flyttades långt ut på den provisoriska g/c-banan. Efter kontakt med kommun flyttades staketet tillbaka igen.5) Mycket tung trafik har befunnit sig utanför byggområdet utan lotspersonal/flaggvakter (om vi förstått reglerna rätt så skall sådan finnas). Extra viktigt, då det rör sig många barn här.

2021-03-23
Anmälan till Huddinge kommun

Snöröjning sköts inte av JVAB

2020-11-23
Uppföljande mail till Huddinge
”Hej Sxxxxx, Tack för svar. 
Jag bifogar några bilder tagna nu några minuter efter kl 8. 
Nog dags att ni åker ut och gör en inspektion samt utdelar vite på de brister ni ser. 
Det är mycket parkering på g/c-banan. Det passerar många barn på väg till skolorna här… 

2020-11-23
2020-11-23
2020-11-23

2020-11-23
Svar från Huddinge kommun
”Hej Jonas!
Tack för dina synpunkter,
Jag har framfört dina klagomål till JVAB och krävt, se nedan.
När dom måste använda g/c-banan för att ta sig fram  så ska dom ha en vakt utanför fordonet som kontrollerar att oskyddade trafikanter kan ta sig fram tryggt och säkert och att inga skadas.
Deras fordon ska inte parkera längs med G/C-banan.
Med vänliga hälsningar
xxx xxx
Gatuinspektör
Stadsmiljö Miljö- och bygglovsförvaltningen Huddinge kommun

2020-11-19
Mail till Huddinge kommun
” Hej! Vill bara meddela att vi har idag kl 15:50 observerat att en dumper och ett annat arbetsfordon körde rätt fort (en bra bit över gånghastighet) på g/c-banan vid Källbrink (hörnet mot Källbrinksskolan vid Stockholms vattens arbete). Fordonen kom från gamla Stockholmsvägen och ena körde i riktning mot Källbrinksskolan och andra svängde av i riktning mot IP. Vad vi såg fanns ingen utanför fordonen (vakt) trots att det rörde sig folk (både barn och vuxna) på g/c-banan samt att det var mörkt. Det parkeras fortfarande (vet ej om det är ok) fordon längs med g/c-banan (vilket verkar vara utanför arbetsområdet enligt godkänd TA-plan). Vad är reglerna för framförande av stora arbetsfordon utanför arbetsområdet (g/c-banan)? Med vänlig hälsning, Jonas Pannagel

2020-11-11
Replik från Cyklandeombud

2020-11-11
Svar från Huddinge kommun, kablar ska hängas upp i kabelmast

2020-11-10
Ny anmälan till Huddinge kommun, på ny mailadress

2020-11-10
2020-11-10

2020-11-04
Anmälan till Huddinge kommun

2020-10-26
Anmälan till Huddinge kommun
”Hej och tack för ditt mejl. Jag har skickat vidare det till vår trafikavdelning trafik@huddinge.se
Med vänliga hälsningar,
Axxx
Huddinge servicecenter
Ärendetyp: Felanmälan
Registrerad: 20201026
Beskrivning:
Det ligger en kabel/kabelskydd över g/c-banan vid Källbrinks IP. Kabelskydd et och även bara kabeln ökar risken för att cyklister att cykla omkull där.Jag har för mig att kommunens krav är att kablar skall dras i luften över g/c-banan. Detta följer ej Sth vatten o avlopp.Bilder och mer info:https://www.facebook.com/450501115516203/posts/770671623499149/
Adress:
Koordinater: N=6570645, E=147539
Kund
– Namn: Pannagel, Jonas
– Telefon: xxx
– E-post: xxx
– Återkoppling: JA”

2020-10-17
Uppmaning ta bort elkabel. Tyvärr ersattes den med ännu sämre lösning
”Hej Stockholm Vatten och Avfall! Vid ert arbete vid Källbrinks IP i Huddinge kommun drar ni en lös elkabel rakt över gång/cykelbanan. Kablar dragna på detta sätt ökar risken för omkullkörning för cyklister.Kablar skall dras i luften, alternativ skulle ni kunna flytta elgeneratorn till andra sidan så slipper ni dra kabeln över g/c-banan.Kartpunkt: https://goo.gl/maps/r1xrsegx87wvX2357//Jonas”