Vid cykelpendlingsstråket Lövholmsvägen i Gröndal har Stockholm vatten och avfall ett arbete som hindrar gång- och cykeltrafik. Vad är orsaken till att Stockholm vatten har så svårt att följa villkor för vägarbete?

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Gående och cyklande med funktionsvariationer är särskilt utsatta vid Stockholm vatten och avfalls vägarbete längs cykelpendlingsstråket Lövholmsvägen i Gröndal. Det är svårt att förstå hur gående och cyklande med funktionsvariationer ska kunna passera säkert. En tvär gir med uppförsbacke och väldigt smalt blir en risk för både gående och cyklande. Stockholm vatten och avfall har helt enkelt struntat i de trafikanter de ska prioritera vid vägarbete, enligt stadens villkor. Gående och cyklande kan inte passera samtidigt. Cyklande med barn i lastcykel eller i cykelsläp kommer knappt förbi utan att åka ut i spårig lera utanför gång- och cykelbanan. Möte är inte möjligt.

Vilken är orsaken att Stockholm vatten inte följer stadens villkor för vägarbete?

Vi har kontaktat Stockholm vatten och avfall i många ärenden där de inte följer stadens villkor för vägarbete. Ibland har deras kommunikationsavdelning inte svarat alls, alternativt vi har fått upprepa frågan många gånger för att ens få ett svar. Ibland skyller de på underleverantörer. Vi har hittills inte sett en vilja att förbättra kunskaper och attityder om gång- och cykeltrafik vid vägarbeten. Snarare har vi sett försök att förminska problemen och förneka brister.

Enkelt att göra bättre

En enkel lösning vid Lövholmsvägen är att låta cykeltrafik cykla i blandad trafik, med utspetsning över kantstenar. Komplettera med hastighetssänkande åtgärd för biltrafik för att öka trygghet för cykeltrafiken, samt att motortrafik ska lämna företräde. Dock är det fortfarande en knix för gående med funktionsvariationer med lutning i sidled och uppförsbacke i den tvära giren runt tungavstängningen. Då finns ytterligare lösningar, tex att bredda med tillfällig asfalt mot parken, och samtidigt minska lutningen i sidled för tex trafikanter i rullstol eller andra hjälpmedel.

Andra ärenden där Stockholm vatten inte följer villkor för vägarbete

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Kartlänk
2020-12-23 Begäran av TA-plan för arbetet

Uppdateringar

2020-12-18
Skyltning finns för motortrafiken, men saknas för gång- och cykeltrafik.

2020-12-18 Skyltning för motortrafik
2020-12-18 ingen skyltning för gång- och cykeltrafik