Har du felanmält denna plats? Vid Brommaplan är en trottoar med kantsten placerad mitt i cykelbanan. I mörker och regn är det svårt att se, och det finns risk för personskador för cyklande. 

Flera gånger har jag cyklat förbi denna trottoarkant mitt i cykelbanan, och tänkt att detta måste jag skicka in klagomål om. Har någon gjort det tidigare?

Även om det prioriterade stråket går på södra sidan om Bergslagsvägen, så kan norra sidan räknas som cykelstråk. Och särskilt när vägarbete gör att all cykeltrafik leds via norra sidan. Vilket gjordes nyligen.