OCT AB är ett av många transportföretag som ofta blockerar cykelfält i Stockholm. Det är farligt för de cyklande, och avskräckande. Är det tacken till de cyklande,  när cykeltrafiken ökar leveranstrafikens framkomlighet?

 Kista Färögatan  Foto/observation Markus Kihlén

  • Hur ser företagets policy ut? 
  • Hur ser företagets egenkontroll av förarbeteende ut?’

Ärendehantering

160621 Mail till OCT AB

Läs mer om blockering av cykelfält och cykelbanor