Det kommer att bli riktigt fin cykelbana vid Norr Mälarstrand. Entreprenören brister i kunskap om cykeltrafik, och det är delvis farligt för cyklande.

[texten uppdateras löpande]

Updatering 160601 Entreprenören struntar nu helt i cykeltrafiken, trots alla uppmaningar. Nu måste entreprenören betala vite, och trafikroteln måste börja styra trafikkontoret. Den kontinuerliga dialogen fungerar inte.

160603 riktningspil saknas helt. Cykla hur du vill.
160603 dubbelriktad trafik kläms in på en körriktning.
160603 Häpnadsväckande uruselt. Grus på hal stålplatta i kurva.
160603 Entreprenören blockerar båda körriktningar helt i onödan.
160603
160425

Vid omledningen Norr Mälarstrand finns just nu pucklar över refuger. Dessa var omärkta, vilket kan riskera omkullkörning i mörker. Här ska det vara sergeanter på sidorna, samt målat på asfaltramperna.  Trafikkontoret svarar snabbt, och några dagar senare finns sergeanter bredvid pucklarna, och det är målat provisoriskt med fluorescerande sprejfärg.

160429

Hänvisningspilarna är improviserade, man har tagit alla möjliga skyltar med en pil på. Rätt skylt för omledning ska vara en stor orange pil. I mörker och tex regn finns risk att köra rakt fram in i staketet här.

160429

Ärendehantering

Ärendenummer KC-1993563

160425 Mail till trafikkontoret
160427 Svar från trafikkontoret
160520 Ny felanmälan till trafikkontoret
160606 Ny felanmälan till trafikkontoret och till trafikroteln.

Läs mer om vägarbete i Stockholms stad

 • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelvägar
 • Uppdateringar

  Onödigt trångt där varje decimeter är avgörande. Det skapar farliga situationer. 
  160525 Fortfarande leds cyklande rakt in i refugen.

  160517 Cyklande leds rakt in i refug. Risk för personskada. Skyltar och reflexer saknas helt. Trots tidigare felanmälningar fortsätter entreprenören göra fel.