Cykelinfrastruktur byggs fortfarande ibland fel i Stockholm. Det blir dyrt att rätta till, när inte rätt kompetens används från början. Östgötagatan 100 är ett exempel.

Foto Fredrik Jönsson

Vid Östgötagatan 100 på Södermalm i Stockholm har cykelbanan fått en märklig utformning. Här är cykelbanan kamouflerad, den går knappt att uppfatta vare sig för gående eller cyklande. Konfliktdesign helt enkelt. Det är inte mindre än fyra sådana räta vinklar som på bilden. Det saknas markering av vad som är gångbana och vad som är cykelbana från ena hållet. Fullt med fotgängare som genar över cykelbanan på flera ställen eftersom det är naturligt.

Det finns flera platser i Stockholm som har utformats med samma typ av kamouflerad cykelinfrastruktur, tex vid Nybrokajen.

Hur skulle samma linjeföring fungera för biltrafik?

Det skulle givetvis vara otänkbart att göra liknande linjeföring för biltrafiken. I detta exempel har cykeltrafiken möjligen planerats som flanörcykling. Eller rättare sagt, det har planerats helt utan kunskap om cykeltrafik. Det har godkänts helt utan kunskap om cykeltrafik. Här går det bra att leda cykeln, kanske stanna till och småprata som ofta syns på tredimensionella idéskisser från arkitekthus.
I Stockholm handlar det tvärtom om att öka framkomligheten för cyklande, det är prioriterat enligt politiska beslut. Då funkar det inte att bygga cykelbanor kamouflerade och som kulspelet Brio labyrint.

En planering helt utan kunskap om cykeltrafik

Foto Fredrik Jönsson
Foto Fredrik Jönsson
Foto Fredrik Jönsson
Foto Fredrik Jönsson

Ärendehantering

Ärendenummer KC-2002198
160502 Felanmält till trafikkontoret
160513 Svar från trafikkontoret

Uppdateringar

160516 Nytt svar från Cyklandeombud

Hej tack för svar.
Jag är häpen att inte ens provisoriska åtgärder kan ske. Tex reflekterande pilar där cykelbanan går rakt in i staketen tex.
Det rimmar illa med att staden prioriterar cykling.

160513 svar från trafikkontoret

Det pågår ett programarbete för hela området. I det arbetet ses också cykellösningarna över.
På kort sikt har vi inga planer på några ombyggnader.

Kommentar: trafikkontoret ser inga problem med att cykelbanan leds rakt in i staket utan reflexer som markerar plötslig och 90-graders ändring färdriktningen.
Programarbetet verkar ha pågått under många år utan resultat:

Anders Englesson Det arbetet måste ha pågått ett tag då! Fått liknande svar för 3-4 år sedan

160502 Felanmält till trafikkontoret
Cykelbanan förbi Östgötagatan 100 har en märklig utformning. Hur kan det rättas till?
Hur kan liknande planeringsmissar undvikas i framtiden? Det riskerar bli dyrt att rätta till i efterhand.
Behövs internutbildning i cykelkunskap med extern kompetens? 


Läs ärendet via länken nedan. 
http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2016/05/felbyggt-med-konfliktdesign.html