Vägarbetet vid Långholmsgatan har farliga brister. Pilar och reflexer saknas, och rätt avstängning mot motortrafik saknas delvis.

[texten uppdateras]

Trots över ett halvår av upprepade felanmälningar klarar inte trafikkontoret att styra entreprenören vid en av Stockholms mest trafikerade huvudleder för cykeltrafik. Trafikkontoret säger nej till tungavstängning mot motortrafiken, trots att tungavstängning används på många andra vägarbeten. Varför klarar inte entreprenören att göra rätt? Varför är det de cyklande som ansvarar för kontroll och säkerhet för cykeltrafiken? Entreprenören behöver borde krävas på vite både ekonomiskt, men också i form av utbildning om cykeltrafik. Alla i entreprenörens organisation ska gå den utbildningen.

161206 SL-buss mejar ner cykelfältet 

Via Cyklandeombuds forum

Igår eftermiddag när jag cyklade söderut mot Liljeholmsbron kom buss 743 och använde plastskyddspinnarna som ett smatterband. Tror att bussen drog i säkert 7-8 pinnar. Rena turen att ingen välte framför mig eller att plastflisor träffade med hög hastighet. Har skrivit till SL men egentligen bör man väl vända sig till entreprenören eller vart vänder man sig? Åt andra hållet, norrut mot Västerbron är första ”pinnen” oftast nedkörd och både bussar och bilar inkräktar på cykelbanan och dunkar hjulet över fundamentet till den nedkörda pinnen.

Trafikkontoret vägrar tungavstängning som skydd för cyklande. Trots att tungavstängning används på många andra vägarbeten.

161115 Snövall ger avstängning som trafikkontoret påstår inte är möjlig

160927 Motortrafik kör inne på cykelfältet norrgående

Roger Gustafsson Nyss (ca kl 8) när jag passerade var det en hel rad med bilar som körde både på insidan om och rakt över foten till den nedkörda sergeanten. Det blir verkligen otäckt trångt där i början på fållan. Enda positiva är att det går så sakta.Gilladen 27 september kl 08:52

160912 Linjedragning förvillande för motortrafik

Den ordinarie vita linjedragnigen leder rakt in i cykelfältet. Den ska täckas med tillfällig svart färg under perioden med vägarbetet. Entreprenören har glömt bort eller saknar kunskap.

160814 Avstängning mot tung motortrafik saknas fortfarande

160803 Lastbil blockerar cykelstråket. 

Hänvisning, flaggvakt saknas. Leveranstrafik till arbetsplatsen behöver ha en organiserad metod, för att säkra framkomlighet och säkerhet för cykeltrafiken.

Uppdatering 160802

Fortfarande saknas hänvisande pil, samt reflex på tungavstängning som sticker ut i cykelstråket.

Kabel ligger på marken, risk för personskador för cyklande. Kablar ska dras över trafiken, det är en standardlösning.
Läs om kabelärendet här

Tungavstängningen borde placeras ytterst mot motortrafiken istället för att klara säker och trygg cykling. Här susar bussar och lastbilar förbi tätt intill.

Avstängning saknas en sträcka i norrgående trafik, mellan cykelfältet och den tunga motortrafiken.

Uppdatering 160602

Standardpil som visar körriktning saknas fortfarande för cyklande.

160427

Vid Långholmsgatan i korsningen med Högalidsgatan är staket uppsatt i kurva, men reflexer saknas. För de som svänger höger här är det extra farligt i mörker och tex regn., utan reflexer.

Den flyttade busshållplatsen tvingar ut cyklande på ett farligt och avskräckande sätt. 

Foto Thomas Egrelius

Foto Thomas Egrelius

Foto Thomas Egrelius

Ärendehantering

Entreprenör: skylt saknas med kontaktuppgifter till entreprenör.

160427 Felanmälan inskickad
160428 Svar från trafikkontoret, de påtalar bristerna för entreprenören
160429 Fortfarande inga reflexer på staket. Påtalat igen för Trafikkontoret
160802 Mail till trafikkontoret om bristerna.
161207 Mail till trafikkontoret om brister.

Läs mer om vägarbete i Stockholms stad

 • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelvägar
 • Uppdateringar

  161208 Svar från trafikkontoret

  ”Pollarna är inte ett skydd, det är ett förtydligande av cykelfältet. Sen vet vi att det är trångt och att många större fordon genar. Att de genar beror på att körfälten är smala, men det är fullt körbart och jag hoppas och tror att de allra flesta bussförare håller sig i körfältet.”

  Kommentar från Cyklandeombud:
  Häpnadsväckande att trafikkontoret inte kräver ett riktigt skydd för cyklande på ett av Stockholms största huvudleder för cykeltrafik. Trots att trafikkontoret vet att många stora fordon genar. Det är en enkel sak att bygga riktigt skydd. Det är även en enkel standardåtgärd att öka bredd genom trafiksignal. Det går även att öka tydlighet/säkerhet/trygghet med blinkande LED, det finns många åtgärder om trafikkontoret hade viljan och förståelse/kunskap om cykeltrafik.

  På andra platser i staden finns riktig tungavstängning, där det inte ens är lika tung motortrafik.

  160927 Motortrafik kör inne på cykelfältet norrgående

  Roger Gustafsson Nyss (ca kl 8) när jag passerade var det en hel rad med bilar som körde både på insidan om och rakt över foten till den nedkörda sergeanten. Det blir verkligen otäckt trångt där i början på fållan. Enda positiva är att det går så sakta.Gilladen 27 september kl 08:52

  Skulle kunna åtgärdas med skyddande stålbåge som inte kan mejas ner av motorfordon. Tillfälliga trafiksignaler skulle kunna prioritera busstrafiken. 

  160814 Kommentar Cyklandeombud efter kontakt med trafikkontoret

  Översyn av tungavspärrning etc kommer göras nu när semestrar är över och trafiken ökar. Nuvarande lösning enligt godkänd TA då det ansågs tillräckligt under semesterperiod. Dock har det och ska det sitta ytterligare pollare på platsen, blivit nedkörda av bilister som inte har koll på sitt fordons storlek… (tur det var pollare och inte cyklister…)
  160814 Tungavstängning mot tung trafik saknas fortfarande
  160922 Tungavstängning Norr Mälarstrand

  160730 Kabelskydd är inte designade för cykeltrafik, det är en skaderisk för cyklande. Kabelskydd är bara till för att skydda kabeln, så att inte kabelns skadas. Kablar ska dras i luften, det finns färdiga standardlösningar för det.

  160802 Fortfarande saknas pil för hänvisning, samt reflex på tungavstängning som sticker ut i cykelstråket.