Vid vägarbetet längs Rålambshovsparken leds det högtrafikerade dubbelriktade cykelstråket in på promenadstråket. Omledning kan göras på bilväg utan att det försämrar för biltrafiken.

[Texten uppdateras löpande]

Cykelbanan längs Norr Mälarstrand ska bli bredare, ett paradexempel för cykeltrafik i Stockholm. Men under arbetet finns en farlig omledning av cykeltrafiken. Här är det dubbelriktad cykeltrafik, och med hög intensitet. Men promenadstråket är lika högtrafikerat av gående i båda riktningar. Det får helt enkelt inte plats. Ja det går att leda cykeln till fots, men alla cyklar här, och det blir farliga situationer. Stockholms stad har valt en konfliktlösning. De gående skriker till cyklande ”Här får du inte cykla”
Här är det ofta fullt med barnvagnar, barn som spelar boll, hundar med och utan koppel. En mycket populär och omtyckt promenad, men inte när högtrafikerat prioriterat cykelstråk leds in här.

Cyklande får passera på gräsmatta och i buskar

Det finns gott om plats att leda om cykeltrafiken på bilvägen. Biltrafiken kan ha kvar lika många filer ändå. Det finns en fil som används av parkerade fordon som istället kan användas av fordon som gör transportnytta. Men de parkerade fordonen värderas i dagsläget högre än cykeltrafiken. Trots att cykeltrafik ska prioriteras i stadens styrande dokument.

Platsen är felanmäld till trafikkontoret, men trafikkontoret väljer att behålla blandningen av flanerande gående och högtrafikerat prioriterat cykelstråk.

Norr Mälarstrand breddning av cykelbanan

Entreprenören brister i skyltning och målning.
Läs mer här

Ärendehantering

160311 Felanmält till trafikkontoret av Niels Gjerøv
160313 Svar från trafikkontoret
160424 felanmält av Cyklandeombud
160426 Svar från trafikontoret.

Läs mer om vägarbete på cykelbana

 • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelvägar
 • Återledning saknas, cyklande leds rakt fram på promenadstråket.

  Påfarten över bron har blockerande skyltar i cykelbanan.

  Vid påfarten över bron är cykelbanan dubbelriktad, men så underdimensionerad att det inte går att mötas. Där har entreprenören placerat skyltar som om möjligt ännu mer blockerar framkomligheten. Här måste entreprenören hitta en skyltlösning som inte blockerar. Tex genom att använda staketet, så att skyltarna inte sticker in i cykelbanan.

  Uppdateringar

  160525 Fortsatt farligt för gående och cyklande på ett av Stockholms mest trafikerade promenadstråk. Trafikingenjörerna har inte heller förstått problemet alls. 
  150519 Fortfarande saknas återledning, cyklande leds in på strandpromenaden. 
  150519 Varje decimeter är avgörande när cykelstråket är underdimensionerat och leds in farligt på promenadstråk. Entreprenören förstår fortfarande inte cykeltrafik, trots felanmälningar.

  160519 Staket utan reflexer sticker ut i cykelbanan. Lätt att göra rätt.

  160429 Fortfarande saknas återledning trots felanmälan, cyklande leds rakt fram på promenaden längs vattnet.

  160429 Fortfarande blockerande skyltar felplacerade trots felanmälan

  160426 Svar från Cyklandeombud

  Trafikkontorets svar var inte specifikt för detta ärende, det var generellt för alla vägarbeten. Jag behöver ett specifikt svar på detta arbete vid Rålambshovsparken, hur gåendes och cyklandes framkomlighet och säkerhet ska uppfyllas enligt gällande styrande dokument vid Rålambshovsparken

  160426 Svar från trafikkontoret

  Vid vägarbeten får yta som går att använda göras om till en tillfällig lösning som tyvärr ofta inte har lika stor plats som den befintliga.

  Kommentar: Det är som ett standardsvar som passar vilket ärende som helst. Trafikkontoret verkar inte ha läst om ärendet. På platsen finns gott om oanvänd yta att använda för omledningen.

  160413 Svar från trafikkontoret

  Tack för din synpunkt. Ja det är ett prioriterat cykelstråk men vi arbetar ju på att bygga ett nytt och bättre. Under tiden måste gående och cyklister samsas på gångbanan. Det gäller för alla att ta det lugnt, särskilt cyklister då det ju normalt bara är gående här. Vi måste alla visa lite förståelse för att det under byggtiden inte blir precis som vanligt.Med vänlig hälsning