Där Norra länken från Lidingö passerar Hjorthagsmotet finns några märkliga lösningar för cykeltrafik, kanske är det provisoriska lösningar?

Jag cyklade förbi nybyggda Hjorthagsmotet och upptäckte några märkliga lösningar för cykeltrafik. När jag googlar på Hjorthagsmotet får jag upp ett dokument som nämner ”innovativa lösningar för en hållbar stadsdel” och ”Norra Djurgårdsstaden utsett som ett av stadens miljöprofilområden”

Exempel, farligt för cyklande ner på Södra Hamnvägen

Det finns ingen skyltning för cyklande som ska vidare nerför backen Södra hamnvägen. En tvär asfaltramp har gjorts över en refug, som om cykeltrafiken har glömts bort. Kanske är det provisoriskt?
Det känns inte tryggt att cykla här, det är skymd sikt för den cyklande, biltrafiken upplevs komma i motorvägsfart, och snett bakifrån. 
När den cyklande har bumpat upp på refugen, är det dags att bumpa ner från refugen via en brant asfaltramp. Är detta en permanent lösning? Det smala cykelfältet känns inte tryggt att använda, med tung trafik i ryggen från motorväg.
Refugen användes som snöupplag under vintern 2015/2016, felanmäldes flera gånger men utan åtgärd.

Enligt denna ritning från Stockholms stad verkar det vara den permanenta lösningen för cykeltrafik som ses i ovanstående bilder.

Ärendehantering

Ärendenummer trafikkontoret KC-1991568
Ärendenummer trafikverket #273852

160425 Mail till trafikverket och trafikkontoret
160426 Trafikverket svarar: – Vi har inget ansvar för denna plats, det är kommunen.
160427 Trafikkontoret svarar, ”det blir bättre på sikt”

Kommentarer från cyklande

– Cyklade där i torsdags och blev helrädd och förvirrad. Cyklade fel, blev stressad. Dåliga lösningar, precis som ni påtalar. länk 

– Har cyklat där mycket med livet som insats. Lycklig att slippa Värtan sedan ett år.

– Passerar Hjorthagsmotet varje dag och refugen på bilden någon gång i veckan. Det framgår inte av bilden ovan att motorvägen (till höger i bilden)enligt skyltning slutar ungefär 25 meter innan denna överfart som dessutom ligger direkt efter ett backkrön och en skymd kurva… Refugen användes som snöupplag i vintras. Felanmälde fler gånger utan framgång. 

– Att korsa Lidingövägen för att komma till/från Hjorthagen är också ett äventyr… Onödig svängfest för hela slanten och på kvällarna (efter 18?) ges cyklar grönt från refug till refug. Man måste alltså stanna och trycka på varje refug (3 stycken) för att komma över. Även detta felanmäld (”vi håller just nu på att se över trafiksignalerna” blev svaret. Inget har hänt på säkert ett halvår)
Vill man ta sig till ”rätt” sida av Lidingövägen in mot centrum blir det först riktigt bisarrt. Då måste man även korsa Tegeluddsvägens högersvängsfil innan man får korsa Lidingövägen igen för att sedandirekt stanna för rött för de som kommer från området vid Tennishallen… Cykelvänligt? Nja… Man måste nästan cykla där för att förstå hur knasigt området är för cyklister.

– Det som är tråkigt där är att det fanns en väg mellan hjorthagen och lidingövägen förut, men den togs bort i samband med att de byggde nya korsningen.

Uppdateringar om Hjorthagsmotet

160430 Ny uppmaning från Cyklandeombud

… På platsen behövs snarast ytterligare förbättring även om det är ett provisorium. Varning på asfaltramperna för cyklande. Samt upphöjd cykelbana över bilvägen. Bättre utspetsning av asfaltramperna för cyklande.
Ljussignal för biltrafik när cyklande ska passera, det kan vara automatiskt via sensor. Rumble strips för biltrafik.
Linjeföringen på den målade cykelbanan är nu 90 grader, där saknas kunskap om cykeltrafik helt.
Jag har begränsad tid att följa upp alla ärenden, så jag ser gärna att platsen åtgärdas med rätt kunskap om cykeltrafik och efter stadens styrande dokument att prioritera cykeltrafik, utan att jag behöver besiktiga och återkomma ytterligare.

160427 Trafikkontoret svarar i mail

Tack för din synpunkt.
Det är trafikkontoret som ansvarar för platsen. Kontoret har beställt målning och skyltning på platsen för att göra det tydligare för cyklisterna hur de ska färdas. Lösningen är inte bra idag men det kommer att bli bättre på sikt när Södra Hamnvägen byggs om.

160426 trafikverket ger bakrund på facebooksidan

Det är en provisorisk lösning där frågan ägs av Stockholms stad som är väghållare och har styrt hur detta skulle utformas. I ett slutligt läge är det dock tänkt att det skall vara dubbelriktad cykeltrafik på brons andra sida.
Grundproblemet är att den gamla delen av Södra Hamnvägen inte har någon cykelbana och cyklisterna är därför hänvisade till körbanan. De skall alltså någonstans ledas över från den dubbelriktade gång- och cykelbanan på vänster sida till körbanan på höger sida.
Anledningen till provisoriet är att den nuvarande temporära korsningen med Norra Hamnvägen inte kan hantera överfarten för cyklister mot Frihamnen. Därför har denna lösning valts som leder över cyklisterna till körbanan i ett tidigare skede.
När terminalen för Tallink Silja har flyttat till sitt nya läge i den utbyggda hamnen kan nuvarande korsning med Södra Hamnvägen och Norra Hamnvägen flyttas längre bort och då få en bättre utformning.
Trots motorväg är det endast tillåtet att köra 50 km/h ca 200 m tidigare. Längre fram sänks det till 30 Km/h.

Hur ser programförslaget ut för cykeltrafik i Norra Djurgårdsstaden? 

Enligt denna bild i programförslaget verkar biltrafik vara prioriterat som vanligt, med 13 meter och fyra filer. Jag får inte riktigt ihop det med ”miljöprofilsområde”, och dessutom minskar framkomligheten med så mycket yta för biltrafik, eftersom bilar är ytineffektiva. Cykeltrafik får 4,3 meter. 
Även Norra Hamnvägen får fyra filer för biltrafik på 12 meter. Cykeltrafik får 3 meter. Möjligen finns till vänster på bilden en kombinerad gång- och cykelbana, vilket riskerar bli en konfliktlösning. 
I exemplet Gata 14m ser det ut som att det är gång- och cykeltrafik på samma körbana, vilket riskerar bli en konfliktlösning. 

Hur ser verkligheten ut i Norra Djurgårdsstaden?

Varje gång jag cyklar i Norra Djurgårdsstaden så tappar jag hoppet på att den här stan kan någonsin bli en riktig cykelstad. Guppig gatsten, jobbiga farthinder och 1m ”slät” gatsten i de parkerade biliarnas dörrzon är normen här. Läs diskussionen här.

Foto/observation Dmitri Fedortchenko

”I Norra Djurgårdsstaden prioriteras gång och cykel framför bilen”.
Bilden (från Paris) på skylten stämmer inte riktigt med verkligheten: Välfyllda P-fickor i båda sidor av gatan och cyklisten får försöka känna sig prioriterad på en smal remsa med något slätare gatsten i dörrzonen. Detta alltså i ett nybyggt område med uttalad miljö- och hållbarhetsprofil. Läs diskussionen här. 

Foto/observation Niels Peter Rasmussen

Länkar