Entreprenören tillåts fortsätta göra farliga omledningar för cyklande vid slussen. De cyklande driver kontroll och säkerhet vid slussenbygget. Expoateringskontoret vill inte kommentera, det är hemligt, en ”intern fråga”. 

Över 50 ärenden/avvikelser är nu dokumenterade och anmälda. Superlokala cyklandeombud har gjort en ny besiktning av slussenbygget, hur omledning fungerar för cyklande. 23 nya brister uppdagas i den nya besiktningen. I entreprenörens omledningar finns hela tiden farliga lösningar. Det är fortsatt de cyklande som får driva kontroll och säkerhetsarbetet och utbilda entreprenör, trafikkontor och projektledning. Ännu finns ingen ny plan eller ny organisation där entreprenören tvingas göra rätt från början. Ingen plan har presenterats där entreprenören ska utbildas. Allt är dessutom hemligt, Stockholms stads kommunikationsgrupp för slussenbygget hävdar att det är internt, och inte kan kommenteras.
Den politiska styrningen av trafikkontoret har heller ännu inte svarat varför det hela tiden brister vid slussenbygget. Trafikroteln och trafikborgarrådet Daniel Helldén har ännu inte svarat hur detta ska lösas. Det går stick i stäv med stadens egna styrande dokument att cykling ska prioriteras. Slussen är Stockholms mest trafikerade cykelnod. 

Cykeldäck fastnar i spår, risk för svåra skador för cyklande. Stadsgårdsleden.

I det farliga spåret kan cykelhjulet fastna, då går det inte att styra och det är stor risk för omkullkörning. Det är stor risk för allvarliga skador här för cyklande. Det blir dessutom alldeles för smalt att cykla här, det finns knappt en halvmeter kvar att cykla på för att undvika spåret. Många väljer istället den motsatta körriktningen, vilket ger ytterligare risk för kollision och skador. 

Trots felanmälningar vägrar entreprenören åtgärda där cyklande riskerar krocka med gående. 

Vid stadsgårdsleden saknas staket mellan gångbana och cykelstråket. Här är det riktigt mycket gående från färjeterminalen, och ett högtrafikerat stråk med alla cyklande som ska till Nacka, delar av Södermalm, Hammarby sjöstad mm. Trots felanmälan underlåter entreprenören att åtgärda. Särskilt farligt är det där cykelbanan gör en s-kurva. 

Trots felanmälning finns hinder kvar på cykelstråket.

Betongfoten för staketet är felplacerad och sticker ut i cykelbanan. Här finns risk för omkullkörning och personskador för cyklande. Det är direkt efter ett farligt övergångsställe, där de cyklande behöver ha all uppmärksamhet på de gående.  Staketet som står här är felanmält tidigare, det fyller inte ens någon funktion. 

Jättenära krock tre gånger på fem minuter. Ett farligt utformat övergångsställe på cykelstråket. Varje dag finns sannolik risk för 288 nästan-krock-incidenter, räknat på åtta timmar. 

När jag observerar övergångsstället vid stadsgårdsleden nära slussen under fem minuter är det väldigt nära krock mellan cyklande och gående tre gånger. De cyklande låser bromsarna och glider med låsta hjul på underlaget. Uppräknat på åtta timmar blir det 288 sannolika situationer där cyklande är väldigt nära att krocka med gående. 

Staket blockerar underdimensionerat cykelstråk, risk för kollision och personskador på Munkbroleden.

Hur är det möjligt för entreprenören att fortsätta ställa ut staket i cykelstråket, som redan är underdimensionerat. Det finns goda möjligheter att placera staketet på andra sidan muren, med samma funktion. Munkbroleden.

Hur svänger cyklande vänster här, från Hornsgatan till Munkbroleden? Hänvisning saknas.

Vägskylt blockerar cykelbanan korsningen Hornsgatan Götgatan. Cyklande tvingas ut bland bussar med risk för svåra skador. 

Det är tydligt här att entreprenören fortfarande saknar kompetens och /eller intresse för cykeltrafik, trots månader av konstruktiva uppmaningar från de cyklande. Entreprenören verkar strunta i stadens styrande dokument om att prioritera cykeltrafik. 

Vägskylt blockerar underdimensionerad cykelbana. Den har varit uppe många många gånger tidigare till diskussion, ändå står den kvar. 

Varningsskylten är riktad till motortrafiken, men blockerar cykeltrafiken. 

Var ska cyklande ta vägen här? En farlig lösning för cyklande, med risk att bli påkörd av tunga bussar. Cyklande leds rakt in i avstigande vis busshållplatsen.

Slussenprojektet fortsätter att göra farliga och avskräckande lösningar för cyklande i Stockholm
Stockholms mest trafikerade cykelstråk leds rakt in i avstigande vid busshållplatsen

Efter att de cyklande hänvisats rakt in i avstigande från busstrafik kommer en låg järnbarriär mitt i cykelbanan. 

Slussenprojektet förstår fortfarande inte vad som är problemet med cykelbana på trottoar vid Slussenplan. Ingen cyklar där ändå. Felanmält men utan åtgärd. 

Här har entreprenören valt en konfliktlösning. Det finns inte ens plats att leda cykeln här. Gångtrafiken behöver hela trottoarens yta. Affärerna ställer ut skyltar som blockerar ytterligare för gångtrafiken. Det finns gott om plats för cyklande på bilvägen till vänster, och där cyklar alla ändå. Här blir det tydligt att entreprenör, trafikkontoret och kommunikatörerna på projekt slussen inte förstår grunderna om cykeltrafik.
”Vi prioriterar cykel och gångtrafik” 

Hänvisning saknas för trafik mot Katarinavägen. 

Läs mer om brister vid vägarbeten i Stockholm

Fler brister

Trångt i onödan för cyklande från Katarinavägen. Entreprenören saknar grundläggande kunskap om stadens styrande dokument att prioritera cykeltrafik. 

Det finns gott om plats för cykeltrafik här, men entreprenören väljer att göra en blockering istället. 

Även här finns gott om plats att ge cykeltrafik framkomlighet. Istället krymper entreprenören framkomligheten för cykeltrafik.

I tunneln under slussen där cykelstråket är dubbelriktat, står en blockerande skylt. 

Det finns gott om plats att varna längre fram med skyltar som inte blockerar något trafikslag.

Stolpe mitt i cykelbanan riskerar tvinga ut cyklande i mötande trafik. 

Entreprenören slarvar och ställer en järnstolpe mitt i det underdimensionerade cykelstråket. Ingen skadereducerande dämpning finns på stolpen. Dessutom behöver cyklande luta sig in i kurvan här, mot den farliga stolpen.

Sergeanter blockerar där varje decimeter är viktig. 

Varje decimeter är viktig här, då väljer entreprenören att ställa ut sergeanter som blockerar och minskar körriktningens yta med 30%. Dessutom blockerar det grusupptagning. Det finns redan andra lösningar att sätta reflexer ovanpå avspärrning som inte tar bort yta från det underdimensionerade cykelstråket. 

Betongfundament blockerar 30% av körriktning, enkelt att istället göra rätt. 

Varje decimeter är viktig här, eftersom ytan är underdimensionerad för trafikbelastningen. Entreprenören väljer att blockera körriktningen med 30%, trots att det är lätt att göra rätt.

Staket börjar utan reflex. Lätt att göra rätt med en smal, mjuk reflex. 

Lätt göra rätt: reflexer på staket i kurva

Höga räfflor blockerar yrkesmässig trafik med lastcykel. 

De hänsynslösa farliga trafikanterna som inte anpassar hastigheten stoppas ändå inte. Räfflor är utvecklade för biltrafik, där fungerar det. För cyklande är underlaget ändå ojämnt och hoppigt för det mesta. Det blir liksom ingen skillnad. Entreprenören som planerat detta förstår inte cykeltrafik, därför har de valt en lösning som är vanlig i biltrafik. Här behövs en annan lösning. Tex blinkande lampor och skyltar om att sakta ner för övergångsställe. Styrt av sensorer som känner av gående som ska över. Eller med tryckknapp för gående som vill över, som då startar blinkande ljus.

Trafikljus glöms bort för cyklande, livsfarligt för cyklande.

Observation från cyklande 160418

De har under helgen täckt över trafikljusen för trafik som kör i riktning mot Götgatan/Hornsgatan samtidigt så finns grönt ljus för cyklister kvar – vilket leder till att när cyklisterna får grönt och svänger vänster över körfältet så fortsätter bilarna att köra rakt fram. Hade en riktigt obehaglig upplevelse med min 6-åring imorse. Har anmält till trafikkontoret. De borde väl ta bort ljusen för cyklar också, så att det inte blir missförstånd?

Allt är inte nattsvart, men att entreprenören tillåts att fortsätta utan cykelkompetens, och att kontroll och säkerhetsarbete läggs på de cyklande är häpnadsväckande. 

Vissa delar av omledningen rättas till efter att cyklande besiktigar driver ärendet. Vissa brister rättas aldrig till, trots veckor av felanmälningar. Det häpnadsväckande är att Stockholms stad inte förstår att entreprenören ska klara detta själva, det har faktiskt betalt för att klara detta. Istället är det fortsatt de cyklande själva som utan arvode sköter kontroll och driver på entreprenören för att cykling ska vara säker och attraktiv förbi slussen.