En brant sektion blir risk för personskador vid trafikverkets renovering av Skurubron. Efter anmälan vill trafikverket ändå inte agera, vilket är oroande.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

För trafikanter med lastcykel och barn och matkassar blir det en överraskning, risk att välta, rulla baklänges. Även för äldre med seniorcykel, barn och trafikanter med armcykel. Trafikverket har regeringens uppdrag för ökad och säker cykling, ändå svarar trafikverket här att de inte tänker åtgärda. Det är stor skillnad på vad trafikverket kommunicerar om cykling, och vad som sker i praktiken. Sannolikt saknas grundläggande kompetens om trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik vid vägarbeten, arbetsledaren och utmärkningsansvarig förstår helt enkelt inte riskerna. Ett annat alternativ är stolthet, att ingen ska komma här och ha synpunkter, ”vi gör aldrig fel”.

2021-05-21
2021-05-21 konflikt

Vid serpentinlösningar krävs mycket utrymme

Vid serpentiner för gång och cykeltrafik krävs mycket utrymme. För gångtrafik kan en snävare kurvradie användas, men för cykeltrafik krävs större kurvradie. Vi misstänker att här har trafikverket inte använt kunskap, utan bara gissat lite. Själva kurvan behöver anläggas så att lutningen avtar, att kurvan placeras på plan yta. Därefter kan lutning påbörjas. I denna serpentin är det både för smalt, och för små kurvradier.

2021-05-21

Sällan ser vi att motortrafik på huvudled får liknande lösningar

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Läs mer om trafikverkets inställning till cykeltrafik

Ärendehantering

Position kartlänk
2021-05-26 Anmälan på trafikverkets facebooksida
2021-06-04 Begäran om ta del av TA-plan
2021-06-22 TrV ”vi har tagit emot din begäran om TA-plan”
2021-09-20 Fyra månader utan åtgärd

Positiva observationer

Bra att stora tydliga X1 pilar används

Övriga observationer

Slalombanan är kanske för att sänka hastighet. Det blir då för trångt för dubbelriktad gång- och cykeltrafik. Normalt prioriteras gång- och cykel, och då ska hastighetssänkande åtgärder utföras för motortrafik i första hand.

För den som kommer första gången är det klurigt med vägvisning. Ska jag ta mig över till andra sidan som X1 pilarna indikerar?

2021-09-19 helt mörkt när belysning saknas

uppdateringar

2021-06-22
TrV har tagit emot begäran om TA-plan
”Hej! 
Ditt ärende ”Begäran om utlämnande av allmän handling gällande TA-plan för Skurubron för gång- och cykeltrafik.” har fått ärendenummer TRV 2021/77729. 
Vi svarar på ditt ärende så snart som möjligt. Med vänlig hälsning Trafikverket 
www.trafikverket.se 
Telefon: 0771-921 921
utlamnanden@trafikverket.se

2021-06-04
Cyklandeombud begär ut TA-plan
”Hej!
Jag önskar ta del av TA-plan för Skurubron för gång- och cykeltrafik. 
Här är ärendet och plats dokumenterad via länkenhttps://cyklandeombud.se/vagarbete/extreme-challange-nar-trafikverket-renoverar-skurubron/
Jag önskar också ta del av vilka åtgärder som gjorts, sedan vi anmälde allvarliga brister 2021-05-26
Vi föreslår också att vi håller ett kortare seminarium ca 2-3 timmar, om grundläggande trafiksäkerhet på gång- och cykelbanor när det gäller tillfälliga trafikomledningar. Då kan tex arbetsledare, projektledare och utmärkningsansvariga i region Stockholm vara deltagare. 
Vänligen
Cyklandeombud Stockholmgenom Jon Jogensjö

2021-05-31
Svar från trafikverket

2021-05-28
Uppföljande svar till trafikverket

2021-05-27
Svar från trafikverket
”Hej igen Jon!När vi bygger nya Skurubron måste vi göra vissa omläggningar av vägarna som tillfälligt försämrar framkomligheten både för bil- och cykeltrafik. Vi förstår att detta leder till irritation hos trafikanterna men hoppas på överseende.Bilden visar det brantaste stället av gång- och cykelvägen men håller man sig till vänster blir det betydligt flackare. Vi har valt att inte spärra av just den delen som visas på bilden eftersom gång- och cykelvägen då blir bredare. Vi har en godkänd TA-plan för denna omläggning./xxx

2021-05-26
Anmälan på trafikverkets facebooksida

2021-05-26