Trafikverkets ovilja och okunskap om cykeltrafik sätter sätter käppar i hjulet för cykelinfrastrukturen vid Tullinge C i Botkyrka kommun.

Bjarne Nordberg driver ett ärende där en nybyggd cykelbana plötsligt går upp i rök, på en sträcka som kan räknas som ett regionalt cykelstråk. Sträckan är den naturliga vägen för cyklande från Tumba till Huddinge, Farsta och vidare mot stora delar av Söderort.

Foto/grafik/observation Bjarne Nordberg

Bjarne: Ännu ett exempel på hur GC-banan bara tar slut. Cyklisterna har att välja på att ta trottoaren på fel sida, eller korsa en hårt trafikerad väg med refug och allt. Huddingevägen vid Tullinge C (nybyggt dessutom) Det här är motsvarar som om man skulle leda biltrafik in på en gågata med alternativet att korsa en motorväg för att komma över i rätt riktning. Skulle kommunen och Trafikverket skylla på varandra då? Nej. Det skulle lösas direkt. Inte om två år kanske…

Länk till karta

Botkyrka kommun kallar detta för ”cykelstråk i blandtrafik”. Finns det begreppet?

Läs mer om trafikverkets inställning till cykeltrafik

Ärendehantering

1607 Bjarne Nordberg frågar Botkyrka kommun om ärendet
1607 Botkyrka kommun svarar i ärendet

Om cykling i Botkyrka kommun

Fler kommentarer i ärendet

Ulrika P: En fortsättning är planerad men det blir troligen inte särskilt generösa mått. Och som Bjarne skriver så är den etappen nog inte klar förrän 2018 då hela järnvägsbron måste bytas ut. Botkyrka kommun tog beslut om medfinansiering till Trafikverket redan år 2011 för att TRV skulle få ändan ur vagnen och så har dom ännu inte kommit längre än att bygga om runt busssstionen i Tullinge. Så dåligt så det finns inte. Här finns skisser http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/vag-226-tumba-tullinge/Dokument-for-Vag-226-TumbaTullinge/Vag-226-Skyttbrink-Tullinge/

Bjarne Nordberg Jag har följt de där planerna ganska länge. De har skjutits upp flera gånger. Tror inte på en lösning inom 2 år.

Mikael Branting Ingen design alls. Huddingevägen vid Tullinge förbi sjön och mot Tumba är rena mardrömmen. Tungt trafikerad väg med staket och utan vägren. Om det finns en trottoar så är det enda räddningen.

Bjarne Nordberg Det ska bli intressant att höra vad kommunen svarar eftersom det inte finns ett bra svar av alternativen att fortsätta på trottoaren på fel sida eller korsa vägen

Ulrika Det är Trafikverkets projekt. Kommunen har inte mkt att säga till om trots medfinansiering ( ska eg inte behövas ). Jag jobbar på kommunen och tro mig- vi har försökt på tusen sätt. På skisserna kan man förstå att GC-vägen kommer ligga på ena sidan av Huddingevägen och att den kommer att breddas. Det blir dock ingen tillfredsställande bredd för ett regionalt stråk som bara löper längs ena sidan av Huddingevägen.

Bjarne Nordberg Förr stod det såhär på kommunens web. Numera saknas det. Varför kan man undra. Troligen för att det blev besvärande.

Ulrika Kommunen har extremt lågt inflytande på Trafikverkets vägar. Kommunen kan bara ta det yttersta ansvaret för Trafiksäkerheten på sina egna vägar. E4:an går också genom Botkyrka kommun. Vi kan samarbeta, försöka påverka och lämna synpunkter, granska etc men inte mer än så. Kommunen har såklart ett planmonopol också – det kan vara användbart ibland.

Bjarne Nordberg Kommunens senaste publicerade plan i ämnet är från 2010. Där kan man läsa att ”Den enskilt dyraste åtgärden, och kanske även den viktigaste är cykelbanan mellan Tumba och Tullinge längs Huddingevägen. Kostnaden av denna bedöms till 15 miljoner kronor, och utgör med andra ord en betydande del av 
totalkostnaden för prio 1 åtgärderna.”
Jag håller nog inte andan i väntan på att det blir av.

Ulrika Det är som sagt TRV som äger projekt och tidplan. Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka avsatte 5,5 mkt redan år 2011 som medfinansiering. Pengar som ännu ligger orörda pga TRV.

Hildebert Selchow Trafikverket är alltså åter igen inblandade i ett projekt där cykeltrafiken inte var betydelsefull nog att ta i beaktande vid projektering och genomförande. När ska stat ta sitt ansvar?

Anders Jonsson Ja, det kan man fråga sig. Mycket snack och lite verkstad. Det är också störande att man måste ta omvägen via Alfred Nobels allé, men det har jag vant mig vid nu, det är inte värt att riskera livet på Huddingevägen mellan Pålamalmsvägen och Flemingsberg.

Nils Bryntesson Cykelvägen mellan Tumba och Tullinge är den enskilt sämsta sträckning jag cyklat på i Stockholm. Tullinge centrum, som detta visar, är fn lika kaosartat, eller värre, som den sträckan. Det går att trixa mellan diverse stängsel åsånt, men säkrast är ändå att cykla bilvägen just vid centrum. Bilvägen är dessutom väldigt smal och högt trafikerad. Så mest trist.

Ola Westin Det har varit mycket snack om att bygga bättre cykelbanor genom Tullinge. En av de sämsta bitarna är Huddingevägen mellan Hamringevägen och bron över järnvägen vid Dalhemsvägen (som syns längst ut till vänster på kartbilden). Där har planeringen fastnat på att Trafikverket ”någon gång” ska bygga om bron.
Huddingevägen mellan Västerhaningevägen och Flemingsberg är direkt olämplig för cyklister (70-väg med smal vägren och mycket tung trafik) så det är märkligt att kommunen pekar ut den över huvud taget (ta Alfred Nobels allé istället som är mycket bättre).
Sen kan det tilläggas att det som är ”cykelväg” på bilden är GC-bana i verkligheten (förutom några ställen där det är helt vanlig väg med ”blandtrafik”).

Uppdateringar

Svar från Botkyrka kommun

I samband med att projekteringen av den nya GC-banan startade togs frågan upp gällande behovet av en överfart på platsen du nämner. Trafikverkets motivering att inte anlägga en överfart var följande:
1. Det finns en planskild passage, dvs gångtunneln under Huddingevägen vid Tullinge station.
2. Att anlägga en överfart vid sidan av korsningen skulle kräva en ombyggnation av hela signalsystemet i korsningen, samt en sammanhängande GC-förbindelse på norra sidan av Huddingevägen vilket inte är planerat.
Som svar på din fråga angående trafiksäkerheten på Huddingevägen är det Trafikverket som är huvudman och därmed har ansvaret. Det är Trafikverket som äger detta projekt och projektledare är Mats Berg ( mats.berg@trafikverket.se ) som kan kontaktas vid eventuella frågor eller synpunkter.
Vänliga hälsningar
TrafikgruppenSamhällsbyggnadsförvaltningenBOTKYRKA

Kommentar:

 Bjarne Nordberg De vill på fullt allvar alltså att cykelpendlarna skall cykla i gångtunneln under Huddingevägen. De kommer då mötas av halvspringande pendlare på väg till tåget. Det märks att det är teoretiker som skapar trafiklösningar. De cyklar troligen inte själva.