Vilken trapp-app-app….? Vilket stuuuup…? Vid vägarbetet Barkarby station saknas avspärrning, cyklande riskerar volta nerför ättestupan och sluta i en bäck. Alternativt volta nerför en trapp-app-app.

Trafikverket: Nej, vi har inte hand om cykeltrafik. Bara motortrafik.

Vid pågående vägarbetet vid Barkarby station saknas det rätt vägvisning och avspärrning. I mörker och regn eller kanske i bländande sol, finns risk att cyklande voltar nerför en trapp, eller nerför en brant med grova stenar, som slutar nere i en bäck.

Trafikverkets kundtjänst poängterar att de inte tar hand om ärenden om cykeltrafik. Trafikverket tar bara hand om biltrafik. Jag frågar två gånger för säkerhets skull, och jag har uppfattat kundtjänst helt korrekt. Bara motortrafik.

Trafikverket misslyckas gång på gång med vägarbeten på cykelbanor. Och vägrar vika sig en tum.

Ärendehantering

Ärendenummer #295876 Trafikverket
160613 Tweet till Järfälla kommun, som svarar direkt att de ska åtgärda
160613 Fråga ställd på Trafikverkets facebooksida
160617 Järfälla kommun svarar att trafikverket ska åtgärda
160617 Mail till Trafikverket om att börja internutbilda om cykeltrafik.

Vad behöver trafikverket göra konkret?

 • Budgetera för cykelsamordnare 
 • Ta fram en teknisk handbok för vägarbeten på cykelbanor 
 • Starta internutbildning om cykeltrafik (med extern kompetens)
 • Börja kräva vite av entreprenörer som struntar i cykeltrafik och bygger farliga omledningar vid vägarbeten. 

Läs mer om vägarbete på cykelbana

 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelvägar
 • Uppdateringar

  160617 Järfälla Kommun svarar på twitter

  Mailtrafik

  160607 mail till trafikverket

  Hej!

  Är det inte dags att börja organisera internutbildning om cykeltrafik på trafikverket? 
  Det finns många exempel där trafikverket inte förstår cykeltrafik, även ledning på trafikverket pratar om det problemet. 
  Teknisk handbok behöver tas fram för vägarbete på cykelbana.
  Även kundtjänst behöver börja tänka cykeltrafik, ibland svarar kundtjänst att de inte handlägger cykeltrafik alls, utan bara trafik på väg för motortrafik. 
  Finns det någon samordnare som driver frågor om cykeltrafik på Trafikverket?
  Läs senaste farliga omledningen här vid stationsbygget Barkarby. Hur kunde det gå fel här? 
  Med vänlig hälsning
  Jon Jogensjö
  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län