Trafikverket bygger förbifarten vid Vinstrondellen, men missar att göra rätt ömledning för cykeltrafik på cykelstråket. Staket rakt över cykelbanan saknar reflexer. 

160415 Trafikplats Vinsta heter bygget där förbifarten ansluter vid Vinstrondellen. Entreprenör är Implenia. När infart för byggtrafik etableras ställer entreprenören staket rakt över cykelstråket utan reflexer. Som i de flesta vägarbeten på cykelbanan brister Implenia i kompetens om cykeltrafik.

När jag ber vägarbetarna på plats att sätta upp reflexer frågar de, ”Är du nån jävla reporter”. Det är väldigt svårt att hitta rätt ställa att felanmäla. På skyltarna står det att Trafikverket ansvarar, men när jag ringer Trafikverkets nummer för felanmälan svarar de att trafikverket bara har hand om vägtrafik. Inte cykeltrafik.
Till slut efter mycket tjat kommer jag fram till ”förbifarten tunnel norra” som tar mina uppgifter. Men att åtgärda direkt är det inte tal om. ”Nästa vecka kan jag börja kolla, vilken är din bostadsadress?”.

Små A4-lappar istället för reflexer

Efter ytterligare felanmälning blir det bättre, med improviserade lösningar av Implenia

Ett steg tillbaka, reflexer saknas igen. 29/4

Varför måste cykelstråket ledas om över huvud taget? Cykelbanan skulle lika gärna kunna fortsätta rakt fram.

160525 Nu finns riktiga anordningar på plats. Men fortfarande är frågan, varför kan inte cykelbanan fortsätta rakt här?

Ärendehantering

Entreprenör Implenia

160415 Felanmälan Trafikverket
160421 Viss åtgärd, fortfarande brister
160429 Fel igen, reflexer saknas

Trafikverket och cykeltrafik

Trafikverket är ofta ointresserade av cykeltrafik, och saknar ofta grundläggande kunskap om cykeltrafik. 

Läs mer 

  • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
  • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
  • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
  • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelvägar