Vid arbetet på gång- och cykelbanan längs Kommunalvägen i Huddinge är cykeltrafik bortglömt. Både gående och cyklande väljer att klafsa förbi arbetet i lera. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer.

Arbetet är i höjd med Tomtbergaskolan. Gående och cyklande får ta sig förbi den avstängda gång- och cykelbanan så gott de kan. Skyltningen på platsen pekar åt märkligt håll. Varför skall man runt hela arbetsplatsen, när det finns plats att leda om runt arbetet? Gång och cykelbanan längs med Kommunalvägen är en av kommunens mest använda, då det ligger både skolor, simhall, bibliotek och även centrum i närområdet. Närmaste övergångsstället är avstängt med tungavstängning av oklar anledning. Det är svårt att ta sig förbi för personer med funktionsvariationer och för personer som kommer med cykel. Det har sett ut så här på platsen i minst några veckor nu.

Kartlänk

Märkliga lösningar

Om gående eller cyklande kommer från öster (Kvarnbergsplan) och går/cyklar västerut på den norra gång- och cykelbanan så är tanken att personen skall ta sig fram till avstängningen och där bli informerad om att man skall vända om och byta sida vid rondellen vid Kvarnbergsplan. Detta är en omväg på ca 250 meter. Hur kommer barn att ta sig förbi denna arbetsplats?
Skylten ”gående hänvisas till andra sidan” brukar ofta syfta på andra sidan gatan. Det finns risk för förvirring här, att gående då ska korsa Kommunalvägen.
Vårt förslag är att asfaltera en provisorisk gång- och cykelbana förbi arbetet.

200207 Från Huddinge C många väljer leran

Ärendehantering

kartlänk
Entreprenör:
Cyklandeombud: Jonas
200207 Cyklandeombud mailar Huddinge kommun
200207 Huddinge kommun skickar TA-plan

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Uppdateringar

xxx