När entreprenören Y2 anläggning AB utför vägarbete vid prioriterade cykelstråket i Hässelby följer de inte stadens krav för vägarbeten.

191023 50cm

Entreprenören Y2 har ett behov av utbildning om gång- och cykeltrafik. Och hur stadens krav på TA-plan ser ut. TA-plan är det dokument en entreprenör måste skicka in för att få börja ett arbete. I Ta-planen finns alla skyltar och tillfälliga trafikomledningar inritade.

Hänvisning och varning för vägarbete saknas

Y2 har skyltat för motortrafiken, men inte för gång- och cykeltrafik.

191023 Y2 har inte skyltat för gång- och cykeltrafik
191023 Skyltar är uppsatta för motortrafiken

Ärendehantering

Beställare: Trafikkontoret infrastruktur
Entreprenör: Y2 Anläggning AB
Kartlänk
191024 Anmälan till trafikkontoret SY1910242213QOK
191101 Trafikkontoret skickar TA-plan

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Perfekt tillfälle att ta bort stolpe mitt i cykelbanan

Precis vid detta vägarbete finns en stolpe placerad mitt i cykelbanan. Det vore ju smart att flytta den när det ändå finns rätt maskiner på plats. Det skulle ju annars vara ett lämpligt vite för entreprenören Y2.

Bra läge att ta bort denna stolpe mitt i cykelbanan

Uppdateringar

191117
Fråga till trafikkontoret om vite kommer att krävas
Uppföljning SY1910242213QOK
Hej Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Tack för svar och TA-planen Sandviksvägen. Enligt vår dokumentation saknas minst 4 skyltar, av de som ska finnas enligt den godkända  TA-planen. Dessutom saknas tillfällig GC-väg som finns på TA-planen. Det är svårt att förstå TA-planens skylt ”gående och cyklande hänvisas till andra sidan” den är ju inte användbar på ett avstängt övergångsställe. Här ska det väl vara en trafikomledning till ett annat övergångsställe? Hur kan den TA-planen vara godkänd?Kommer ni kräva vite här? Vi föreslår att entreprenören dessutom krävs på förnyad utbildning för arbete på väg. 
Dokumentation om ärendet finns här nedan via länken.https://cyklandeombud.se/vagarbete/50cm-for-dubbelriktad-gang-och-cykeltrafik/
Ps det är bökigt att kopiera text från tidigare mail, och lägga in för att få hela ärendet i mailet. Det vore enklare om tidigare texter finns med som i en vanlig mail-konversation. Det är också lite krångligt med no-reply-adresser. 
Med vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

191101
Trafikkontoret skickar TA-plan.
Hej, Tack för din synpunkt! Vi ska diskutera med entreprenören Y2 Anläggning AB hur vi kan förbättra trafiksituationen på platsen.
Med vänlig hälsning
Ixxx, Samordnare
Trafikkontoret

191101 Många avsteg från TA-planen

191024
Anmälan till trafikkontoret
Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY1910242213QOK.Din beskrivning: Hej Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. Vägarbete följer inte stadens krav för TA-plan, skyltning och hänvisning saknas, och bara 50 cm för dubbelriktad gång- och cykeltrafik. Se bilder och övrig dokumentation via länk nedan. https://cyklandeombud.se/vagarbete/50cm-for-dubbelriktad-gang-och-cykeltrafik/ Vi önskar också ta del av TA-plan för arbetet. Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö