Cyklande har kört omkull, där en järnkant sticker upp vid Liljeholmskajen.

Vid Liljeholmskajen finns längsgående runda järn, som riskerar omkullkörning och personskador för cyklande. Nu skyltat som gångfartsområde, vilket innebär att cyklande har tillträde här.

Röster från facebookgruppen Cykla i Stockholm:

  • ”Liknande på Liljeholmskajen. Plus att det blir glashalt när det lägger sig en isfilm där på vintern. Jag såg en pappa med barn baktill som vurpade i 90-graderssvängen i höstas. Som tur var gled de inte ner i vattnet och barnet tog inte så mycket skada, men otäckt var det.”
  • ”Sladdat mig över dessa i spöregn och fy fasen vad nära det var att sladda ner i Mälaren! Idiotisk design faktiskt!”
  • ”På Liljeholmskajen har både jag och barnen varit väldigt nära att cykla omkull.”

Läs mer om farlig utformning av cykelbanor

Ärendehantering

Kartlänk Liljeholmskajen Stockholm
190630 anmälan Liljeholmskajen Stockholm trafikkontoret SY1906301627YCD
190926 Svar från Stockholms stad ”åtgärdat”
190926 Nya observationer, stålkanten är kvar.
190926 Ny fråga skickad till trafikkontoret
191016 Svar från TK ”inte aktuellt att ta bort dem”
191017 Uppföljande fråga till TK

Uppdateringar

191017
Uppföljande fråga till trafikkontoret
Uppföljning SY1906301627YCD
Hej!
Är det möjligt att undvika svara med no-reply-adress? Det blir så bökigt att kopiera in tidigare mail manuellt. Tack på förhand.
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.
Tack för svar. Vi undrar vad de längsgående järnen som sticker upp har för funktion. Eftersom det är ett säkerhetsproblem för cyklande vill vi att det åtgärdas, eftersom den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin prioriterar gång- och cykeltrafik. Även i andra styrande dokument för Stockholms stad ställs krav på säkerhet för gång- och cykeltrafik, samt att underlag ska vara jämnt. Hur motiveras annars i så fall avsteg från dessa styrande dokument?Ärendet är dokumenterat här nedan via länkhttps://cyklandeombud.se/utformning/langsgaende-jarn-risk-for-personskador/
Med vänlig hälsning Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

191016
Svar från trafikkontoret
Hej,
Tack för din synpunkt! Bra att du hör av dig igen, och tack för bilder. Jag tror att det som hände i ditt tidigare ärende var att den handläggare som hanterade ditt ärende tolkade det som att järnrören var där av misstag och gjorde en felanmälan på detta. En av våra entreprenörer har då varit på plats och konstaterat att järnbalkarna är en del av utformningen av kajen. De har då markerat ärendet som avslutat och du har fått ett meddelande om att felet är åtgärdat. Vi ber om ursäkt för denna miss. 
I och med att järnbjälkarna redan är byggda som en del av kajens utfrormning så är det inte aktuellt att ta bort dem inom den närmsta framtiden, men jag vidarebefordrar din synpunkt på deras påverkan på trafiksäkerheten till ansvariga trafikhandläggare. Vi sparar alla synpunkter som kommer in till oss och tar dem med oss i vårt fortsatta arbete. 

190926
Ny uppföljande fråga om Liljeholmskajen skickad till trafikkontoret
Hej
Tack för allt som görs för trafiken i Stockholm.
Vi fick återkoppling på ett avslutat ärende. Men vi förstår inte hur det är åtgärdat. Vi önskar ta del av på vilket sätt platsen är åtgärdad. Här via länken finns nya bilder från platsen.https://cyklandeombud.se/utformning/stalror-som-kant-langs-cykelbana/   Vi har kopierat in svaret vi fick här (eftersom det skickades från en no-reply-adress.) Är det möjligt att undvika att svara med en no-reply-adress? Det blir så bökigt att manuellt hålla på och kopiera över text från tidigare mail, det finns en automatisk funktion där tidigare text i en mailkonversation ligger inklistrat under det nya meddelandet.

190926
Bilder visar att stålkanten är kvar vid Liljeholmskajen

190926
Svar från Stockholms stad
Ärende: DPgu_20190630_1731_46IO
Synpunktsärendenummer: SY1906301627YCD
Verksamhet: Gatuunderhåll
Medborgarord: Cykelbana, cykelväg, cykelfält
Inkommen: 2019-06-30 17:32
Adressbeskrivning: Sjövikskajen 12Din felanmälan har nu åtgärdats.
Om felet skulle återkomma, eller om åtgärden inte har löst problemet, är vi tacksamma om du rapporterar det genom att göra en ny felanmälan i Tyck till-appen.
Vänliga hälsningar,
Stockholms stad

190630 Anmälan Liljeholmskajen
Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY1906301627YCD.
Din beskrivning: Tack för allt som görs för trafiken i Stockholm.
Farliga längsgående järn vid Liljeholmskajen. Runda järn sticker upp vid Liljeholmskajen, många har redan kört omkull på dessa, risk för personskador. Denna typ av uppstickande föremål är väl känt som risk för personskada och tex benbrott. Här finns dessutom risk att cykel med barn i barnsits faller ner i vatten, med risk för drunkning. Järnen behöver således avlägsnas. Finns även stöd i stadens handböcker att ytor ska vara jämna.
Läs om vittnesmål i ärendet här.
https://cyklandeombudstockholm.blogspot.com/2019/06/stalror-som-kant-langs-cykelbana.html
vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö
0702693534

Kommentar om Liljeholmskajen 2018

”Liknande på Liljeholmskajen. Plus att det blir glashalt när det lägger sig en isfilm där på vintern. Jag såg en pappa med barn baktill som vurpade i 90-graderssvängen i höstas. Som tur var gled de inte ner i vattnet och barnet tog inte så mycket skada, men otäckt var det.” [ytterligare om Liljeholmskajen]
”Sladdat mig över dessa i spöregn och fy fasen vad nära det var att sladda ner i Mälaren! Idiotisk design faktiskt!”