Sveriges kanske mest trafikerade huvudled för cykel går över Götgatspuckeln. Där finns utmaningar att klara framkomlighet för gående och cyklande. Nya förslaget är att cykeltrafik leds via Repslagargatan

[texten uppdateras]
Grundproblemet är att Götgatspuckeln är en huvudled för cykeltrafik med höga flöden, kanske Sveriges mest trafikerade cykelstråk. Samtidigt har staden haft ambitionen att Götgatspuckeln ska bli en trivsam gågata med barer, caféer, restauranger och butiker. Det går inte ihop. Sällan ser vi att staden planerar för trivsam gågata mitt på de mest trafikerade huvudlederna för motortrafik. Vi ser också att trivsamma områden med barer och restauranger går att förlägga oberoende av huvudleder för trafik, tex området SoFo, och de sommargågator staden har tagit initiativ till. Men det är en utmaning att idag avetablera Götgatspuckeln som gågata, särskilt med tanke på de företagare som investerat i sina verksamheter.

Sällan ser vi att gågata planeras på huvudleder för motortrafik St Eriksgatan

Förslag A via Repslagargatan

Mitti skriver om förslaget att leda om cykeltrafik via Repslagargatan. Staden har utrett sedan 2017 att hitta bättre lösning fört gående och cyklade. Med ökad tydlighet ska cyklande ledas in på Repslagargatan mellan Sankt Paulsgatan och Högbergsgatan. En utmaning är att cyklande ofta väljer den rakaste vägen. Och för att följa stadens cykelplan och regionala cykelplanen bör de största cykelstråken utformas naturligt, attraktivt, gent och rakt. En svår nöt helt enkelt.
I korsningarna vid Repslagargatan ska annan trafik få väjningsplikt skriver Mitti. Nackdelen är fortfarande att cykelstråket går i blandtrafik. Planen är att arbetet påbörjas 2022 och ska vara klart 2023 enligt Mitti.

Foto/visualisering Sweco Architects, Jonas Johansson. Cyklande leds in på Sankt Paulsgatan
Foto/visualisering Sweco Architects, Jonas Johansson

Förslag B med ramp

Trafikroteln gav trafikkontoret i uppdrag att anlägga ramp vid Noe Arksgränd. Mitti skriver om det här. Fördel är att slippa den besvärliga korsningen Högbergsgatan/Götgatan.

Noe Arks gränd Förslag att bygga ramp för cykeltrafik karta

Läs mer om Götgatspuckeln

Hur såg det ut när motortrafik var tillåten över Götgatspuckeln

Fram till 2004 var motortrafik tillåten på Götgatspuckeln. Text från Aftonbladet

Åsikter från cyklande

Ärendehantering

xxx

Uppdateringar

xxx