På Torsgatan blockerar byggsäckar trottoaren, så att gående tvingas ut framför cykeltrafik på cykelpendlingsstråket. I svaret från Stockholms stad är det mycket oklart om de tänker agera eller om de förstår att det är en trafikfara.

[texten uppdateras]
Byggsäckar på trottoaren tvingar ut gående i cykelstråket längs Torsgatan, som redan har ett vägarbete som inte följer stadens villkor för vägarbete. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer. Här är det en cykelpendlingsstråk, här ska det vara högsta standard för cykeltrafik. I stadens styrande dokument ska gång- och cykeltrafik alltid ges högst prioritet, och särskilt trafikanter med funktionsvariationer. I verkligenheten följs sällan de styrande dokumenten.

2021-08-20 Foto Dag L Karta

Läs mer om hur Stockholms stad hanterar byggsäckar

Från 2017 lokaltidningen Mitti

Mer om byggsäckar

Ärendehantering

Kartposition
Adress: Torsgatan 72
2021-08-20 Cyklande anmäler via tyck till
2021-08-21 Cyklandeombud föreslår möte med trafikkontoret

Pendlingsstråk

Uppdateringar

2021-08-21
Cyklandeombud föreslår möte med trafikkontoret
”Hej!
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Vi föreslår möte om hur hur trafikfarligt placerade byggsäckar kan hanteras akut. 
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-08-20
Snabbt svar från trafikkontoret
”Hej ,Tack för att du kontaktar oss!Trafikkontoret flyttar i undantagsfall bort byggsäckar som dumpats på gatan. Det sker om de utgör en trafikfara eller en sanitär olägenhet. Att ställa ut en byggsäck kräver ett polistillstånd, och ansvaret att ta bort dem ligger på den som ställt ut byggsäcken. Personer som ställer ut byggsäckar olovligt begår ett brott mot ordningslagen. I de fall staden tar bort säckarna innebär det en extra kostnad som inte ingår i ordinarie renhållningsbudget. Vi försöker därför alltid i första hand att få dem som ställt ut byggsäckarna att själva plocka bort dem. Det första vi gör är att sätta lappar på säcken med information samt en uppmaning att flytta på den. Vid de tillfällen trafikkontoret väljer att ta bort säckarna så försöker vi samordna detta så vi kan ta bort flera samtidigt, för att det ska bli så ekonomiskt försvarbart som möjligt. I Stockholm är byggsäckarna en stor utmaning och det förekommer ofta otillåtet på stadens mark. Vi lyfter problematiken om otillåtna byggsäckar till de enheter som det berör på trafikkontoret som i sin tur lyfter det till våra politiker som fördelar stadens resurser. Önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning, ServicehandläggareTrafikkontoretStockholms stad”

2021-08-20
Cyklande anmäler via Tyck till
”Beskrivning: Blockerande byggsäckar tvingar ut fotgängare i den redan begränsade cykelbanan…Angiven adress: Torsgatan 70”