Vid vägarbetet längs Norr Mälarstrand har entreprenören ställt upp ett staket farligt utan reflexer. Cyklande riskerar att skadas allvarligt. 

Vid Norr Mälarstrand mot lilla Västerbron börjar ett staket vid vägarbete, där första stolpen står farligt, risk för skador finns för cyklande. Det prioriterade cykelstråket är redan underdimensionerat här, möte mellan cyklande är trångt, och snöröjningen har inte röjt riktigt hela cykelbanans bredd. I mörker finns risk att cykla rakt in i stolpen.

I nästan alla vägarbeten vid cykelbanor misslyckas entreprenören. Handläggande trafikingenjörer som godkänner TA-plan hinner inte åka ut och besiktiga avspärrningar, det är väl känt av arbetsledning sedan länge.
I Stockholms stads tekniska handbok finns nästan inget beskrivet om hur vägarbete ska utformas kring cykelbanor.

Här behövs tydlig styrning från trafikroteln, och det är trafikborgarrådet Daniel Helldén som borde sätta fart på detta.
Entreprenör är JVAB, facebooksida

Ärendehantering

160121 mail till trafikingenjör på trafikkontoret, som svarar direkt.

Läs mer om risker för cyklande vid vägarbete