Bristande spårig is blir resultatet när sopsaltning inte sker förebyggande innan temperaturen sjunker mot minusgrader. Vattensamlingar på felbyggda cykelbanor kan bli farliga i veckor.

December 2015, felanmälan och uppmärksammat i lokalpress

Vid prioriterade cykelstråket vid Abrahamnsberg finns sedan minst 10 år stora vattensamlingar på cykelstråket. Det är felanmält under lika många år av många cyklande, men trafikkontoret har ändå inte lyckats åtgärda rätt.
För cyklande och gående blir det en betydande risk för svåra skador. Gående tvingas ut i det högtrafikerade cykelstråket, med risk för påkörning. Hur skulle det se ut om gående skulle tvingas ut på den intilliggande bilvägen Drottningholmsleden? Det skulle givetvis aldrig tillåtas. Det prioriterade cykelstråket är här så underdimensionerat att cyklande måste använda även gångbanan för att kunna mötas. Inte ens med dubbdäck går det att forcera vattensamlingar med is som brister. Denna ambitionsnivå på underhåll av cykelinfrastruktur är avskräckande för vardagstransporter med cykel.

Sedan några år sopsaltas sträckan, men Peab som är entreprenör har missat i arbetsledning och inte skickat ut sopsaltarna innan temperaturen sjunker mot minusgrader. Då hinner vattensamlingarna frysa, och det bildas farlig spårig och bristande is. Isen ligger sedan kvar i veckor, för entreprenören Peab vill inte avlägsna isen varken maskinellt eller manuellt, och cykeljouren ger inte heller det uppdraget till entreprenören Peab.

December 2015 är det åter dags för nya felanmälningar på samma ärende. Nu uppmärksammas det även av lokal press. Jag postar även kommentarer på Peabs Facebooksida. Trafikkontorets pressansvariga Anders Porelius svarar ”inte särskilt alarmerande” och att det knappt finns några felanmälningar. Regeln tycks vara att ett visst antal felanmälningar måste göras för att trafikkontoret ska åtgärda bristande underhåll. Trafikkontoret har således ingen egen minimistandard för säkert vinterunderhåll enligt Anders Porelius.

December 2015, Peabs facebooksida

December 2015, Peabs facebooksida

Verkligheten visar att salt kan klara att hålla vattensamlingar isfria ända ner till minus 18 grader, efter observationer från hela Sverige.

160114 minus 10 grader, isfria vattensamlingar. Abrahamsberg.

Trafikkontorets projektledare för cykeljouren svarar att det beror på nya entreprenörer, men det har varit samma entreprenör i flera år på platsen.

I början av februari 2016 blir det åter minusgrader efter en tid med mildväder. Men entreprenören Peab verkar inte ha lärt sig av tidigare misstag, och förändrat arbetsledning. Det bildas åter is på vattensamlingar, eftersom Peab inte använt saltlake förebyggande. Cykeljouren/trafikkontoret har heller inte lyckats styra entreprenören Peab att organisera förebyggande sopsaltning.

160101 Gående tvingas ut på underdimensionerad cykelstråk