Ett helt vanligt farligt vägarbete. För cyklande är vägarbeten i Stockholm ofta farliga, för kompetens saknas ofta hos entreprenör och Trafikkontoret hinner inte kontrollera. Det är medborgarna som sköter kontrollen åt Stockholms stad idag.

Det blir en kostnadsbesparing när medborgarna sköter kvalitetskontroll, besiktning och ärendehantering åt Stockholms stad. Kostnader sparas både på personal hos Trafikkontoret, och genom minskade kostnader för samhället när personskador för cyklande minskar. Men medborgarna hinner inte med att besiktiga alla vägarbeten på sin fritid, därför behöver Trafikroteln beordra Trafikkontoret att organisera verksamheten så att vägarbeten besiktigas, samt budgetera för det. Extern kompetens behövs dessutom för att färdigställa den tekniska handboken med anpassning för cykelinfrastruktur, vilket saknas idag.

Exempel från hösten 2015

Vägarbete i Vällingby/Vinsta längs Lövstavägen i höjd med Krossgatan där plastband används som avspärrning för cyklande vid djup grop vid cykelstråkets kant, i strid mot de bestämmelser som finns. Kontaktuppgifter till entreprenör saknas.
Entreprenör är Implenia.

För biltrafiken finns helt andra resurser till avspärrning, i fem (5) olika intervaller.

Från Trafikkontorets tekniska handbok

Ärendehantering

151120
Cyklandeombud kontaktar handläggande trafikingenjör på Trafikkontoret, som godkänt TA-planen. Handläggaren svarar snabbt på mail, och kontaktar entreprenören som lovar åtgärda under dagen.

151121
Staket är uppsatt, men sticker ut farligt på cykelbanan, felmonterat.
Cyklandeombud mailar åter handläggande trafikingenjör på Trafikkontoret.

Position

kartlänk här

Reflexer saknas på staketet som sticker ut på cykelbanan 151121

Betongfötter sticker ut i cykelbanan, felmonterat.

Fortfarande 4e december gör entreprenören fel och missar att sätta reflex där staketet börjar på cykelbanan.

Läs mer