En glömd cykelbana blir farlig puckelpist där inte ens dubbdäck hjälper. Trots upprepade felanmälningar åtgärdas det inte. Cykelbanan används av cyklande från Äppelviken och Ålsten mot city.

I facebookgruppen Cykla i Stockholm rapporterar Helena Sahlén Folke att cykelbanan vid Alviksvägen 19-31 inte snöröjs. Kvar är en puckelpist av is, där cykeln far okontrollerat trots dubbdäck. Alviksvägen är ett huvudstråk.
För cyklande är det mycket farligt, det visar olyckan där en cyklande fick punkterad lunga och brutna revben säsongen 2014/2015, och där Stockholms stad svarar att de inte gjort fel.

Foto: Helena Sahlén


Inlägget i facebookgruppen Cykla i Stockholm

Felanmälde just cykelbanan utanför Alviksvägen 19-31 = den där sträckan mellan Alléparken och Alvik där de av nån anledning aldrig plogar eller halkbekämpar cykelbanan när gång- och cykelbanan delar på sig.
Idag var det livsfarligt att köra där, trots att det vid första anblicken såg harmlöst ut. Men knagglig is + dunsnö ovanpå fick min cykel att slinta än hit, än dit, trots dubbdäck.

Ärendehantering

160104 Felanmält till trafikkontoret
160110
160114 Svar från trafikkontoret, Västra cykelbanan används som snöupplag
160111 Plogat

Kommentarer i gruppen

Andreas Dammert Den där sträckan är ”klassisk”. Sopas i princip aldrig, snöröjs i princip aldrig. Trots felanmälningar en masse varje gång. Sträckan som Gud glömde…

Uppdateringar

150114 Svar från trafikkontoret

Hej Helena! 
Det är svårt att kommentera om hur det var förra vintern eftersom det är omöjligt för mig att kolla upp detta nu. 
Trafikkontorets entreprenör ska ploga alla cykelbanor. 
Vad gäller cykelbanan mellan Alvik och Alléparken, används den västra cykelbanan som snöupplag när det har kommit mycket snö. Vi försöker hålla det öppet så länge vi kan. Det brukar bli mycket snö efter några snöfall. Då är vi tvungna att använda den västra cykelbanan som snöupplag tills snöbortforslingen sker. 

Kommentar cyklandeombud: Cykelbanor ska inte användas som snöupplag, särskilt inte huvudstråk som längs Alviksvägen.

160111 Plogat, men farligt spårigt med risk för omkullkörning lite närmare Alviksrondellen

160109 Fortfarande inte snöröjt

På andra sidan Alviksvägen är det inte heller snöröjt

Ända från Äppelviksvägen är det oframkomligt.