I facebookgruppen Cykla i Stockholm läggs det ofta upp bilder på transportfordon som blockerar cykelbanor i Stockholm. Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län tar initiativ till en långsiktig dialog med transportföretagen och Stockholms stad. 

Uppdatering 150505: 

Stabschefen/Stadsdirektören i Stockholm har lyft upp frågan, via ansvarig på Trafikkontoret. Inledande möte på måndag 11/5.

Även Trafikroteln svarar:

”Samverkan mellan olika aktörer för att uppnå effektiva och säkra leveranser är en viktig del av strategin och vi kommer därför se över ditt förslag och diskutera med Trafikkontoret hur förutsättningarna ser ut för samverkan av det slag du föreslår.”

Så här ser inledande mailet ut

Till
Torbjörn Heierson, Sveriges Åkeriföretag, områdeschef ABC 
Trafikkontoret Stockholm
Daniel Helldén, Trafikborgarråd
Trafikverket Stockholm

För kännedom
Cyklistbloggen
Cykelfrämjandet Stockholm
Cykelgruppen Stockholms län Naturskyddsföreningen


Hej!


Tack för snabbt svar från Sveriges Åkeriföretag på Twitter. 

Jag heter Jon Jogensjö och driver ett nystartat nätverk Superlokala cyklandeombud i Stockholms län  I facebookgruppen Cykla i Stockholm kommer det ofta upp bilder med transportbilar som blockerar cykelbanor. 

Jag har full förståelse för att transporter måste komma fram, och ofta är det jag själv som cyklande som är i högsta grad beroende av att dessa transporter fungerar, utan transportbilarna skulle inte en storstad som Stockholm fungera helt enkelt. 

Jag efterlyser en långsiktig dialog, tillsammans med Sveriges Åkeriföretag, de större transportföretagen i Stockholm, Trafikkontoret och stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad, samt relevant politiker, om hur transportbilarna kan få bättre ställen att lasta och lossa på, utan att behöva blockera cykeltrafik. Och att förarna i transportbilar kan få rätt kunskap om, och tillgång till bra platser att lasta och lossa. 

Samarbetet mellan cyklande trafik och transportföretagen är självklar, ju fler som väljer cykel istället för privatbil, desto bättre framkomlighet blir det för transporbilarna i Stockholm. 

Ekonomiskt stöd för projektet kanske kan sökas hos Trafikverket, Stockholms stad, samt Sveriges Åkeriföretag.

Det finns fler parter som kan vara relevanta att bjuda in till dialogen.

Uppdateringar

150429 Naturskyddsföreningens Cykelgrupp i Stockholms län är nu med och driver dialogen.

Finns det redan studier om hur transportfordon kan få bättre platser för lossa och lasta i tätort?

Transportgruppen har tagit fram en handbok, men tyvärr saknas exempel där cykelbana finns med i situationen vid lastning lossning.

Nybyggt men felbyggt

Så här kan det se ut när Stockholms stad har gjort helt ny anläggning vid Fridhemsplan, men det saknas ändå fungerande plats för transportfordon att lasta och lossa. Här tvingas gående ut i den högtrafikerade vägbanan.