Vägarbete Fridhemsplan

På bilden ovan syns de planerade förändringarna runt Fridhemsplan.

Det som mest påverkar cyklister just nu är det som sker i korsningen St Eriksgatan/Fleminggatan. Bilderna som följer är just från den korsningen.

Som ni kan se är hela körfält delvis avstängda pga arbeten med vägen. Detta gör att cyklister som cyklar på dessa vägar blir ännu mer intvingade mitt i biltrafiken än vanligt. Trafiken blir dessutom tätare pga mindre plats. Sporadiskt har även trafikljusen i denna korsning varit ur funktion. Om möjligt rekommenderar jag att man tar en annan väg, om man kan undvika den här korsningen. Om trafikljusen inte fungerar rekommenderar jag att du leder cykeln över korsningen. Det tar lite extra tid, men med anarkin som uppstår i biltrafiken här då så lovar jag att det är väl investerade minuter.

Här visar två bilder hur det ser ut längre söderut på St Eriksgatan, även här delvis avstängda körfält.

Arbetet går framåt fort, därför kan dessa bilder snabbt bli inaktuella, men iaktta försiktighet om ni ska cykla runt Fridhemsplan. Det som igår var en okej cykelväg kan idag innebära att du får dela det enda körfältet med många bilar, bussar och lastbilar.