Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län bjuder in till gemensam cykling lördag 9/10 kl 10.00 för att dokumentera vad som kan förbättras längs det prioriterade cykelstråket mot Västerort. Samling vid Åkermyntan i Hässelby.

Detta är en gammal idé, som nu aktualiserats när Trafikkontoret och Sweco bjuder in till dialog i en workshop. Vi cyklar gemensamt och stannar där det behövs och dokumenterar vilka brister som finns, och hur cykelstråket kan förbättras.

Både de som vardagscyklar här, och de som aldrig cyklat här har viktiga erfarenheter. Då kan vi dokumentera välkända brister, och även få med synpunkter från de som har ”nya friska ögon” och inte blivit vana med hur det ser ut.

Att öka cyklingen i Västerort har stor potential. Här finns många som bor i villaområden med många bilar på garageuppfarten. Men cykeln är snabbare än både bil och kollektivtrafik. Gröna linjen ska dessutom renoveras omfattande, och då är det perfekt att kunna locka med bra cykelstråk.

Alla erfarenheter lämnas sedan till Sweco som driver projektet med Trafikkontoret. Projektledare på Sweco är Krister Isaksson

Uppdateringar

150508: Just nu 18 cyklande som kan tänka sig att deltaga.
150430: Just nu 12 cyklande som kan tänka sig att cykla sträckan.

Länkar