Cyklande gör ofta hjälteinsatser och säkrar cykelbanor där entreprenören brister i tillsyn och kompetens. Här i Svedmyrarondellen finns ett exempel. 

Staket är inte tillräckligt säkert uppställt av entreprenören, välter ut på cykelbanan och blockerar trafiken, samt riskerar personskador.

Före
Efter