En stolpe mitt i cykelbanan står kvar trots felanmälningar. Felanmälningssystemet behöver rebootas. 

Vid Åkermyntan i Hässelby står det stolpar mitt i cykelbanan. Trots tidigare felanmälningar har det inte åtgärdats. Inte ens reflexer och skadereducerande dämpning har satts upp på stolparna. Ofta händer ingenting trots upprepade felanmälningar. Dags att reboota felanmälningssystemet synpunktsportalen, med hjälp av användarnas erfarenheter.

Ärendehantering

Ärendenummer  KC-2038000
160527 Ny felanmälan till trafikkontoret

Uppdateringar

xxx

Mailtrafik

160527 svar från Trafikkontoret

Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ: Klagomål mottagits och registrerats. Din synpunkt har fått ärendenummer KC-2038000.
Beskrivning: Hej
Felanmälningssystemet fungerar inte så bra. Ofta uteblir rätt åtgärd, trots att den mest envisa medborgaren felanmäler upprepade gånger. Cykelkompetens behöver anställas, samt internutbildning om cykeltrafik behöver komma igång.
Här är det felanmält sedan länge, men utan åtgärd.
Hässelby, Åkermyntan, Sandviksvägen 274.