Stockholm vatten blockerar cykelfält med stora lastbilar, och kallar cyklande för ärthjärna. 

Foto/observation Linus A

I gruppen Cykla i Stockholms län finns en observation om att en lastbil skyltad Stockholm vatten blockerar cykelfältet på högtrafikarade Vasagatan. En cyklande talar om för föraren att fordonet står farligt och fel, och då kallar föraren den cyklande för ärthjärna. Hur står det till med utbildning av förarna, och har Stockholm vatten någon egenkontroll av förarbeteende?

Ärendehantering

160621 Mail till Stockholm vatten

Läs mer om blockering av cykelfält och cykelbanor