Att cykla i Stockholms centralaste delar är numera en mardröm. Gallerian och Klarabergsgatan byggs om under ganska lång tid framöver och under tiden har cyklande glömts bort i cykelstaden Stockholm.

På Hamngatan och Klarabergsgatan har i princip all cykelinfrastruktur (det lilla som fanns) plötsligt försvunnit och byts ut mot rejält smala filer för biltrafik. Som cyklist känner man sig riktigt otrygg i dessa smala körfält med stressade bilister, bussförare, lastbilsförare på ena sidan och betongväggar på andra. Dessutom försämras framkomligheten för cykel rejält, då cyklister numera tvingas vänta i bilkö.

Dessutom görs Regeringsgatan enkelriktad (trots enorma utrymmen tillgängliga), något som skapar stora omvägar för cyklister.

Man har hittat ytor för fotgängare, högersvängande bilister och byggmaterial, men cyklister får helt enkelt cykla med tung trafik med fara för liv och lem.


Med tanke på att Klarabergsgatan ändå ska göras bilfri inom kort, varför envisas man med att låta biltrafiken flöda? Ta bort ett körfält, gör gatan enkelriktad och använd resten av ytan till cykelbana.

Samma tanke kan appliceras på Hamngatan. En gata som endast fungerar som genomfartsgata för biltrafik som har inget där att göra. Gör gatan enkelriktad, så att de som ska till P-husen på Regeringsgatan kommer åt dessa. That’s it. Lämna resten av ytan till cykeltrafiken. På sikt borde även den gatan göras helt bilfri.

Var är cykelstaden?

En cykelstad tar hänsyn till cyklister även medan den byggs om. Det räcker inte med att säga att vi bygger en cykelbana, därför kan vi helt och hållet strunta i cyklisterna under tiden.