Cykelbanan mellan Ulvsundaplan och Abrahamsberg ska bli bredare. Nu börjar bygget, men omledningen för cyklande är farlig och oframkomlig.

[Texten uppdateras vartefter nya uppgifter kommer in]

Vi har tidigare skrivit om omledningen av cykeltrafik under vägarbetet på det prioriterade cykelstråket mellan Ulvsundaplan och Abrahamsberg. Nu är omledningen påbörjad över berget, tvärtemot vad de cyklande önskade.

Här ska dubbelriktad cykeltrafik få plats, i den högsta klassen prioriterat cykelstråk, det bästa tänkbara som Stockholms stad har för cyklande. 

Stora Mossens backe, här ska dubbelriktad prioriterad cykeltrafik få plats.
Men här får knappt de gående plats.
Stora Mossens backe, här ska dubbelriktad prioriterad cykeltrafik få plats.
Men här får knappt de gående plats.

Cyklande med funktionsvariationer utesluts på det prioriterade cykelstråket. Trottoarkanter går inte att passera för dessa grupper. Föräldrar som skjutsar barn till förskola/skola i cykelsläp utesluts. Föräldrar med lastcykel utesluts. Yrkesmässiga transporter med lastcykel utesluts.

Trottoarkant utesluter cyklande med funktionsvariationer, lastcyklar, cykelsläp

De cyklande själva vill använda lokalgatan under byggperioden.
Stockholms stad ignorerar denna information.

Cyklande ska korsa bilvägen mitt i Stora Mossens backe.

Omledningen bjuder på några utmaningar. Första skylten dyker upp på höger sida om Stora Mossens backe för cyklande som kommer från city. Men sen fortsätter skyltningen på vänster sida uppför backen, utan någon hänvisning för sidbytet, att cyklande ska korsa vägen efter refugen under bron.

Cyklande får inte plats att möta cyklande, ej heller plats att samsas med gående på det prioriterade cykelstråket.

Anledningen att dra omledningen för cyklande över berget med branta stigningar, var att trafikkontoret anser att det blir för trångt på lokalgatan längs Drottningholmsleden. Men här får inte ens de cyklande plats att mötas, och än mindre plats att samsas med gående.

Stora Mossens backe

Cyklande får inte plats alls på trottoaren längs Bävervägen, där omledningen är förlagd.

Halkbekämpningen är bortglömd

Uppför Stora Mossens backe är halkbekämpningen bortglömd när omledningen är nygjord. På det prioriterade cykelstråket ska sopsaltningsmetoden användas. Men uppför Stora Mossens backe är det inte sopsaltat i tid när omledningen ska börja användas av cyklande. Istället ligger det puckelpist av packad snö där cyklande ska köra. Koordinationen inom Peab har inte fungerat, det är Peab som sköter både sopsaltningen, vägbygget och dess omledning.
Uppdatering: efter tövädret har puckelpisten smält bort vid Stora Mossens backe.

Entreprenör

Peab är s.k. utförande-entreprenör, kontaktuppgift saknas på skylten, inget telefonnummer finns.

Ärendehantering

Ärendenummer på trafikkontoret KC-1947289
160208 Mail till handläggande trafikingenjör på trafikkontoret, att cyklande vill använda lokalgatan längs Drotningholmsleden istället för omvägen över berget med stigningar.
160218 Mail till handläggande trafikingenjör på trafikkontoret om bristerna i omledningen
160218 Mail till Peab, samt fråga på Peabs facebooksida.
160222 Svar från Peab efter besiktning: Vi ser inga brister mot TA-plan. Läs hela svaret längst ner.
160222 Nytt svar från Peab, förklarar mer ingående om ärendet.
160223 Trafikkontoret svarar, men utan att svara på frågorna.
160303 Mail till projektledare på trafikkontoret, trafikroteln, lokalpress
160303 Svar från trafikroteln. De har begärt in förslag från trafikkontoret.
160321 Nytt mail till trafikroteln och trafikkontoret.
160329 Ny omledning på lokalgatan etableras, två månader efter första kontakten.
161028 Ordinarie dragning öppnas, efter månader av stillastående arbete.

Nästan alla cyklande väljer ändå lokalgatan parallellt med Drottningholmsvägen

Lokalgatan längs Drottningholmsvägen

Ingen skyltning alls finns för cyklande som kommer från Abrahamsbergsvägen, mot city. 

För cyklande som kommer från Abrahamnsbergsvägen finns ingen skyltning alls för omledningen. De väljer då lokalgatan. I allmänhet saknas ofta skyltar för cyklande vid omledningar, och cyklande får då gissa själva alternativt gå på skyltarna för gående. Vid denna omledning hänvisas gående till lokalgatan, så det är lätt för cyklande att tro att det gäller cykel också.

Ingen skyltning för cyklande från Abrahamsbergsvägen

Uppdateringar

161028
Ordinarie cykelväg är öppnad. Det slutliga asfaltlagret ska dock läggas våren 2017 när det blir tillräckligt varmt. Färdigställandet blev försenat på grund av att elledningar skulle grävas ned samtidigt. Dock stod arbetet helt stilla under ca en månad, oklart varför.

160222
Svar från Peab efter deras besiktning

Efter dagens tillsyn av TA-plan fanns inga brister mot den godkända TA-planen.
Alla skyltar stod där de skulle samt pekade i rätt riktning.
Du får gärna specificera de brister du upplever, då vi ständigt arbetar med att försöka förbättra och förenkla framkomligheten i Stockholm.

160222
Nytt svar från Peab, som nu har läst cyklandeombuds besiktning

… PEAB föreslog initialt att leda över cyklisterna på motsatta sidan av Drottningholmsvägen, dock pågår det där omfattande ledningsarbeten, samt att det är enkelriktad trafik vilket tyvärr uteslöt den möjligheten. Stockholms Stads trafikingenjörer hänvisade PEAB en specifik omledning som nu är i bruk och godkänd. De och vi är väl medvetna om att detta inte var optimalt, men den är  ”minst dålig”.

I vissa fall som detta, är det inte entreprenören. I de fallen pekar Staden med hela handen och då vi arbetar i sk Utförandeentreprenad är det bara att utföra. Vi på PEAB (och även Staden) förstår att det inte är en optimal omledning, men kontra det arbete (ändringar av lokala trafikföreskrifter etc) som krävdes för annan omledningsväg, gjordes som sagt bedömningen av Staden om vilken väg som var ”minst dålig”. Förhoppningen är att detta arbete ska vara klart till cykelsäsongen drar igång på allvar i maj. Vad gäller skylten från Abrahamsbergshållet kan jag bara hålla med och tackar för upplysningen, jag jagar i detta nu en upplysningsskylt för det, bör vara på plats inom någon dag eller så. …

160224
fortfarande ingen skyltning för cyklande från Abrahamsbergsvägen

160228
De flesta cyklande väljer lokalgatan

160314
En månad har passerat, trafikkontoret har inte åtgärdat, trafikroteln har inte lyckats styra trafikkontoret att följa sina egna styrande dokument.

Stora Mossens backe, här ska dubbelriktad prioriterad cykeltrafik få plats.
Men här får knappt de gående plats.

Ingen hänvisande skyltning för cyklande från Abrahamsbergsvägen

160321
Mail till trafikroteln och trafikkontoret

HejNu har det gått över en månad, och fortfarande är omledningen mellan Ulvsundaplan och Abrahamnsberg oacceptabel, oframkomlig och farlig. Trots tydliga uppmaningar har Stockholms stad misslyckats att följa sina egna styrande dokument om att prioritera cykeltrafik. Trafikroteln har inte lyckats styra trafikkontoret att åtgärda detta.
Varför klarar inte trafikroteln att styra trafikkontoret i detta ärende?
Varför klarar inte trafikkontoret att följa sina egna styrande dokument?

160321
Svar från trafikroteln

Trafikkontoret har tagit fram ett förslag till att leda om trafiken på ett mycket mer optimalt sätt. Har ännu ingen tidsplan för detta.

Kommentar: Hur är det möjligt att det kan ta en månad att skylta om en rimlig omledning? När det i verkligheten tar en dag att göra en ny omledning. Trafikkontoret har fortfarande inte lyckats lämna någon relevant information om varför de vägrar använda lokalgatan, så vi på cyklandeombud kan bara gissa. Själva syftet med arbetet att bredda cykelbanan har en dialog med cyklande som grund. Men trafikplaneringen har inte förstått poängen att lägga upp arbetet efter trafikanternas bästa. De verkar tvärtom strunta i trafikanternas behov och önskemål.

160329
Ny omledning etableras på lokalgatan, efter två månader av kontakter med trafikkontoret och trafikroteln. Observation och foto av Johan Henning

Foto Johan Henning

160222 Rättelse från Cyklandeombud
[Uppdatering: 
Det är inte Peab som har detaljstyrt omledningen, det är handläggande trafikingenjör på trafikkontoret, svarar Peab i mail. Peab har i detta arbete en s.k. utförandeentreprenad. Cyklandeombud ber om ursäkt för påståendet att Peab brister i kompetens. Det är trafikkontoret i detta ärende som ansvarar helt för alla detaljer mot TA-plan i omledningen, enligt Peab.]