Transportföretaget Bring har problem att få förarna att följa trafikförordningen. Ofta stannar förarna fel, och blockerar cykeltrafiken. 

Bring syns ofta i observationer från cyklande trafikanter. Deras förare struntar ibland i trafikförordningen och blockerar cykelbanor och cykelfält. Även trottoarer och gångbanor blockeras, och då tvingas fotgängarna ut i cykeltrafik.

  • Bring ansvarar för att organisera arbetet så att förarna hinner lasta från rätt lastplatser utan stress. 
  • Bring ansvarar för att utrusta förarna med tekniska hjälpmedel som tex elektrisk pallyftare/truck om det krävs.

Bring ökar risken för personskador och gör cyklingen mindre lockande. Det är ett allvarligt hinder för att Stockholms stad ska nå sina mål att öka cykling, och hinder för att nå stadens miljömål.

Bring skjuter sig själva i foten

En kan också säga att Bring skjuter sig själva i foten när de blockerar cykelbanor och cykelstråk. Om förarna istället följer trafikförordningen underlättar de för cyklande. Och ju fler som cyklar desto bättre blir framkomligheten för leveranstrafiken, eftersom det blir färre privatbilar i staden. Cykeltrafik är mycket mer yteffektiva. Bring skulle också kunna flytta betydande delar av transporterna till lastcyklar.

Läs allt om fordon som blockerar cykelfält och cykelbanor, och hur Cyklandeombud påverkar politiker och förvaltning

Ärendehantering

160622 Fråga till Bring om tillstånd att stå på cykelbanor
160623 Bring svarar på twitter

Vad svarar Bring?

160623

”Självklart får inte våra chaufförer parkera på cykelbanan.” Svarar Bring på twitter.

140605 Svar från Bring

Hej
Jag beklagar att parkeringen av vårt fordon inte var tillfredsställande. Självklart ska våra förare använda korrekta platser när vi hämtar och levererar.
I vår trafikpolicy, som är en del av vår utbildning, säger vi att vi ska lämna alla medtrafikanter med ett positivt intryck. Uppenbart har vi inte lyckats med detta vid nämnda tillfälle. Jag kommer att kontakta föraren av nämnda fordon och lämna en erinran om detta. Om det är så att vår förare inte förbättrar sitt trafikbeteende kan en erinran leda till en varning vilket i sin tur, med tiden, kan leda till avsked.
Ha en mycket trevlig helgVänliga hälsningarxxx

Fler exempel

160725

Landsvägen, Sundbyberg kl 12:30 25/7. Bring, regnr KTN 325, lyckas ta nästan hela cykelfältet med sin bil. Bäst att ställa pirran på resten. Stoppförbud råder på platsen. Bra plats att stanna cirka 20 meter längre upp på gatan. @bringsverige

Foto/Observation Carl L


160629 S:t Eriksgatan UKB208, blockerar hela cykelbanan utanför St Eriksgatan 77 klockan 18.41

Foto Fredrik Hjort

Bring blockerar trottoar, och tvingar ut gående i cykelbanan. Högtrafikerade S:t Eriksgatan.

160622 Brings förare påstår att de har tillstånd att stå på cykelbana

Hammarby Sjöstad