I Hjorthagen har entreprenören tappat det helt. Den som ska kontrollera entreprenören har tappat det helt. Precis som vanligt i Stockholms stad, när det gäller cykeltrafik. Ingen i ledande eller styrande position lyckas ändra detta faktum. 

I facebookgruppen Cykla i Stockholms län rapporteras om vägarbete och byggnadsarbete i Hjorthagen. Omledningar för trafiken är oacceptabel. Här råder laglöst land. Föräldrar som skjutsar barn i cykelsläp eller lastcykel utesluts. Cyklande med funktionsvariationer utesluts. Yrkesmässig leveranstrafik med lastcykel utesluts. Signalen från Stockholms stad är fortsatt: ”Cykla hur du vill, staden struntar ändå i anvisningar för cykeltrafik.”

Niels Peter Rasmussen rapporterar

Funderar på om det över huvud taget finns någon TA-plan för vägarbetena vid Värtaverket? Det grävs och donas precis överallt i backen på Jägmästargatan. Skyltningen är ett skämt. Räcken ligger huller om buller på trottoaren/cykelbanan (eller vad det nu är – det finns inga skyltar). Listen kan göras hur lång som helst… 

Här ska då dubbelriktad cykel- och gångtrafik samsas på en 1 meter bred trottoar (utan ramper). 50 meter bort hänvisas ”gående och cyklister” till andra sidan.

…så här ser det ut från andra sidan. Jag står alltså på trottoaren. Varför man hänvisar cyklar till trottoaren på motsatt sida av vägen är oklart. Kantstenen är väl 15 cm hög… Och vem ska följa de orangea pilarna? Cyklister? Bilister? Gångare?

…och vid toppen av backen möts man av detta. Trottoaren är blockerad av någon sorts skyltupplag och det finns endast ett körfält, som man ju då kan våga sig ut i (med barnvagnen i just detta fall).

Observationer av Lotta Norberg 160613
xxx

Ärendehantering

Entreprenör oklart. Maskiner och arbetskläder har varit märkta Bäckströms,
Ärendenummer SY1607030009QNQ
160703 Felanmälan till trafikkontoret

Läs mer om vägarbete på cykelbanor

  • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
  • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
  • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
  • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelväga
  • Uppdateringar

    xxx