En sträcka av cykelstråket mellan Ulvsundaplan och Abrahamsberg ska bli bredare. Ska cykeltrafiken ledas om på lokalgatan, eller över berget med långa branta backar? Vad tycker du?

Trafikkontoret planerar att leda om cykeltrafiken över berget, med långa branta backar för cyklande. Superlokala cyklandeombud föreslår istället att välja lokalgatan parallellt med Drottningholmsvägen. Vad tycker du som cyklar här?

Trafikkontorets argument är att det blir smalt och trångt på lokalgatan. Ja det är trångt, men det är inte smalare än andra tidigare omledningar tex mellan Ängbyplan och Åkeshov, där snöröjningen havererade. Där var det dessutom dubbelriktad biltrafik. Sträckan Ulvsundaplan/Abrahamsberg är enkelriktad, vilket minskar biltrafiken.
Det går också att stänga bilparkeringen längs lokalgata, och då finns gott om plats för dubbelriktad cykeltrafik.

Vad tycker du som cyklar här? 

Rösta i undersökningen i gruppen Cykla i Stockholms län på Facebook.
Eller är det bättre att börja bygga under våren för att undvika problem med snöröjning, tidigare omledningar vid vägarbete har misslyckats med snöröjningen.

Alla som svarat vill att omledningen görs via lokalgatan längs Drottningholmsleden. 

Så här ser lokalgatan ut mellan Ulvusndaplan och Abrahamsberg, med enkelriktad biltrafik.

Så här ser lokalgatan ut där trafikkontoret gjorde omledning nyligen mellan Ängbyplan och Åkeshov, den är något smalare och dessutom dubbelriktad. 

Även i varianten med omledning över berget längs Bävervägen finns ett kortare parti där det är trångt. Men i huvudsak är det bredare.