Cyklar ska framföras på gator, cykelfält eller cykelbanor – inte trottoarer! 

Men självklart använder jag och andra cyklister trottoaren – om man slipper alla höga trottoarkanter. Och Sjöstadens alleér och tvärgator är full av felbyggd cykelinfra.

Trafikkontoret följer helt enkelt inte sin egen suveräna handbok!
Alla människor har i alla tider valt planaste, torraste vägunderlaget, genat när vägarna varit för rätvinkligt utformade, gått mot rött när ingen bil varit i sikte.
Ett välkänt faktum! Åtminstone för alla ”vanliga” människor – sedan tidernas begynnelse.
Minsta motståndets lag sitter helt enkelt i ryggmärgen på människor och går inte att ändra!
Frågan är varför Trafikkontoret, politiker, media och arkitekter har tappat det primitiva normala perspektivet som, faktiskt, är ganska sunt och logiskt…!
Stockholms Stad tog i januari 2009 fram en mycket bra handbok: Cykeln i staden – den är logisk och pedagogiskt tydlig. Gång på gång, i avsnitt efter avsnitt, talas det om att det inte ska förekomma hinder av olika slag (brunnslock, kanter, stolpar, bommar, stenar, grus, gräs, bilar, snövallar) på cykelvägarna; att cyklister inte ska behöva stiga av vid trottoarkanter när de ska upp på trottoarerna – de ska bara behöva svänga av på breda fasningar som ska finnas vid varje tvärgata, osv osv.
Ändå är Sjöstaden full av problem för cyklister av alla slag: Lastcyklar,
armcyklar, vanliga cyklar med barn i barnsitsar – med last och matkassar…

Förlängningen av tvärbanan vid Båtbyggargatan är ett av flera dåliga exempel på hindrande kanter.

Cyklister och bilister som ska mot Fredells Byggvaruhus, från avstängda Fartygsgatan, leds in på Vävar Johans gata. Den ser ut som de flesta andra tvärgator i Sjöstan: en trottoar i båda ändarna av gatan, med två trottoarkanter som ska passeras, ibland måste man även cykla över storgatsten och ett par kanter till på några av gatorna…
Trottoaren blir då ett naturligt alternativ för cyklister när man måste passera en tvärgata.

  1. Omledning av fordon, bilar och cyklar, mot Sickla Udde och Fredells Byggvaruhus.

   2. Vävar Johans Gata – cyklister väljer självklart jämna trottoaren och inte gatan med sina kanter.
3. Sett från andra hållet… Fasningen till höger i bild fungerar inte! Antingen står en bil helt rätt parkerad (det är en P-plats) eller så ligger det en snöhög tvärs över fasen.
  

4. I gatans andra ände – två nya höga trottoarkanter… Svåra att ploga och att passera med cykel.

Så här ska det självfallet se ut! En mjuk övergång av asfalt – finns i Sjöstan, Pollargatan och Stapelgatan i Henriksdalshamnen. Trafikkontoret borde vara mer konsekventa vid planerandet.

 

 Armcyklar
är fordon, som vanliga cyklar, och ska framföras i cykelfält och
cykelbanor – men dålig cykelinfra tvingar ibland upp mig och lastcyklar på
trottoarerna, helt i onödan. 
SAMMANFATTNING  
 Trafikkontoret, TK, kan lösa cyklisternas problem med trottoarkanter i Sjöstan både enkelt och billigt – men börja först med att läsa egna Handboken som är mycket bra på alla sätt, skriven bl.a av cykelexperten och bloggaren Krister Isaksson, som då arbetade på TK.

  • · Höj asfalten vid tvärgatornas trottoarer i hela Sjöstan – som Henriksdalshamnen
  • · Bredda cykelfältens trottoarfasningar som Handboken anger
  • · Ploga snön åt vänster längs Sjöstadens Alleér – bort från cykelfälten
  • · Nolltolerans mot bilparkering i cykelfälten 

Då behöver man inte längre cykla på trottoarerna!

Björn Billung, Armcyklist i Hammarby Sjöstad