Risken för invalidiserande skador för cyklande är stor vid vägarbetet och omledningen vid Skeppsbron. All tung trafik kör rakt över det prioriterade cykelstråket. Hur kan Trafikkontoret godkänna detta?

I gruppen Cykla i Stockholms län publiceras en observation av Kjell Andersson om att vägarbetet vid Skeppsbron/Norra Bankogränd är utformat så att tung trafik inte kan passera utan att köra rakt över det prioriterade cykelstråket. Superlokala cyklandeombud åker dit och dokumenterar. Det är en skrämmande syn, så gott som all tung trafik, men även stor del av övrig motortrafik kör rakt över Stockholm kanske mest trafikerade cykelstråk.
De målade markeringarna på asfalten riskerar dessutom att inte synas i vinterväglag.

Ledbussar tvingas ut i det prioriterade cykelstråket

Hur kan trafikkontoret godkänna en sådan omledning? Finns ingen kvalitetskontroll av omledning vid vägarbete?
Tyvärr har kompetensen om och prioriteringen för cyklande varit på undantag under en längre tid vid slussenbygget. Inte ens när polisen ser och påtalar farliga brister för cyklande har trafikkontoret förmåga att åtgärda. Vecka efter vecka kvarstår farliga brister. I stadens tekniska handbok ska cyklandes säkerhet och framkomlighet särskilt prioriteras, men det fungerar ofta inte i praktiken.

Här skulle en cyklande bli söndertrasad
Även i ingången i omledningen riskerar cyklande invalidiserande skador.
Stor del av lättare motortrafik riskerar också invalidiserande skador för cyklande.