En besiktning av halkbekämpningen 151214 på det prioriterade cykelstråket från Hässelby till city ger en oroväckande bild. Samma brister som felanmäldes förra säsongen tenderar att återupprepas.

Uppdatering 151223 Stockholms stad via twitter: Ingen grund sätta press på entreprenör
Uppdatering 151222 Trafikkontoret svarar att brister beror på ny entreprenör. (Peab varit entreprenör sedan 2013). Pressansvarig Anders Porelius svarar ”inte särskilt alarmerande”
Uppdatering 151214 Peab svarar att de inte ansvarar för att hålla vattensamlingar isfria. Läs längst ner.

Lördag 12e december blir det köldgrader. Det har varit några enstaka dagar tidigare med minusgrader och ishalka på cykelstråket, men nu är det dags att göra en lite mer omfattande besiktning. Särskilt som tidigare erfarenheter visat att Trafikkontoret saknar egen organisation för relevant kvalitetskontroll av underhåll och halkbekämpning.

Ärendehantering

151214 Besiktning, mail till Trafikkontoret, kontakt med Peab via facebook
151215 Peab svarar via Facebook, Peab har ej ansvar att hålla vattensamlingar isfria
151222 Mitti publicerar svar från Trafikkontoret, Pye Seaton, Anders Porelius
151223 Stockholms stad via twitter, Ingen grund att sätta press på entreprenören
151223 Trafikroteln svarar via Facebook
161201 Ett år senare är vattensamlingarna fortfarande inte åtgärdade.

Besiktningen görs måndag 14e december

Framkomligheten är redan begränsad på stora delar av cykelstråket i sommarväglag eftersom det är för smalt för möte. Vid denna besiktning är det OK framkomlighet med dubbdäck. Men beredskapen för ett snöfall räcker kanske inte. När det är frost finns inte tillräcklig förebyggande sopsaltning med risk för att fotgängare skulle packa snön till puckelpist som kan vara svår att få bort. Det har hänt tidigare. Det kan ge en osäkerhetskänsla för cyklande, är det blankis under frosten och snön? Det riskerar att ha en avskräckande effekt på vintercyklingen. Det är också oroväckande att trots förra säsongens (2014/2015) massiva, konstruktiva och pedagogiska felanmälningskampanj, finns vissa systemfelen kvar i år. Det känns även oroande inför ett vanligt snöfall, att det blir samma haveri som förra säsongen.

Den första testsäsongen med sopsaltare gav mycket bra resultat i så gott som alla väderförhållanden. Första ordinarie säsongen 2014/2015 inleddes tyvärr med ett haveri, där testsäsongens erfarenheter och kunskap sannolikt delvis förlorades. Det visar på brister i organisation och arbetsledning, samt stora brister i felanmälningssystemet.

OK framkomlighet med dubbdäck. Möjligen är sopsaltaren ute för sent, saltlaken biter inte på de frusna vattenpölarna. Åkermyntan Hässelby.

Test av punktsaltning med saltlake, ishalkan är dock kvar. Med dubbdäck inga problem. 
Test av ”punktgrusning” av ishalka, tyvärr missar grusningen själva ishalkan. Med dubbdäck inga problem.

Omledning vid bygge, oklart hur avtalet är skrivet, kanske är det byggherren som tar över ansvaret för halkbekämpning vid omledning? Ok framkomlighet med dubbdäck.

OK framkomlighet med dubbdäck. Bilväg är saltad, cykelstråk inte tillräckligt saltad, alternativt inte till samma standard som bilvägen. 

OK framkomlighet med dubbdäck. Frosthalka, oklart om/hur det är sopsaltat. 

Motortrafiken intill ser annorlunda ut, men går inte helt att jämföra då bilarnas däck bearbetar vägen/saltet på ett annat sätt.

OK framkomlighet med dubbdäck. Frosten skiftar i intensitet. 

OK framkomlighet med dubbdäck. Omledning vid vägarbete ger olika resultat, kanske har vägarbetets entreprenör inte lämnat fri väg för sopsaltaren.

Inte sopsaltat, men full framkomlighet med dubbdäck.

Stora vattensamlingar är isbelagda, på samma ställe från år till år. Trafikkontoret behöver åtgärda svackor som samlar vatten. På bristande is finns risk för omkullkörning och personskador även med dubbdäck. Om däcken spårar går det inte att svänga.

Bilväg saltad, cykelstråk har frost. Ok framkomlighet med dubbdäck.

OK framkomlighet med dubbdäck. En gnutta frost i kanten. Här är det dubbelriktade cykelstråket redan underdimensionerat, inte ens på sommaren räcker bredden för möte mellan cyklande. Därför är det viktigt att hela bredden halkbekämpas.

Dessa vattensamlingar är felanmälda varje år i tio års tid, utan åtgärd. Gående tvingas ut på cykelstråket. Trafikkontoret förstår inte risker för gående och cyklande och vill inte åtgärda svackan som samlar vatten. Risk för omkullkörning och personskador även med dubbdäck. Risk för kollision mellan gående och cyklande, när gående tvingas ut på cykelstråket.

Trafikdirektören på trafikkontoret svarar att det är ”good enough” här, trots ishalka och att gående tvingas ut på underdimensionerad cykelstråk.

OK framkomlighet med dubbdäck. Halkbekämpningen görs inte på cykelstråkets hela bredd. Här är det dubbelriktade cykelstråket redan underdimensionerat, inte ens på sommaren räcker bredden för möte mellan cyklande. Här är det dessutom kurva med skymd sikt. Felanmält upprepade gånger utan åtgärd, Alvikrondellen.

OK framkomlighet med dubbdäck. Halkbekämpningen täcker inte riktigt cykelstråkets hela bredd, det kanske är tekniskt svårt, och grundproblemet är att cykelbanan är för smal. Här är det dubbelriktade cykelstråket redan underdimensionerat, inte ens på sommaren räcker bredden för möte mellan cyklande. Här är det dessutom kurva och mötesolyckor inträffar ofta. Felanmält upprepade gånger utan åtgärd. Tranebergsbron.

OK framkomlighet med dubbdäck. Halkbekämpningen når inte cykelstråkets hela bredd. Här är det dubbelriktade cykelstråket redan underdimensionerat, inte ens på sommaren räcker bredden för möte mellan cyklande. Felanmält upprepade gånger utan åtgärd. Tranebergsbron.

OK framkomlighet med dubbdäck. Halkbekämpningen görs inte på cykelstråkets hela bredd. Här är det dubbelriktade cykelstråket redan underdimensionerat, inte ens på sommaren räcker bredden för möte mellan cyklande. Här är det dessutom kurva med skymd sikt. Felanmält upprepade gånger utan åtgärd. Trafikkontorets chef förnekar brister och svarar att det är ”good enough” här

OK framkomlighet med dubbdäck. Halkbekämpningen görs inte på cykelstråkets hela bredd. Här är det dubbelriktade cykelstråket redan underdimensionerat, bredden räcker inte för möte mellan cyklande. Felanmält upprepade gånger utan åtgärd. Mot Rålambshovsparken.

OK framkomlighet med dubbdäck. Halkbekämpningen görs inte på cykelstråkets hela bredd. Här är det dubbelriktade cykelstråket redan underdimensionerat, inte ens på sommaren räcker bredden för möte mellan cyklande. Norr Mälarstrand.

Ulvsundavägen, snö/frost ligger kvar. OK framkomlighet med dubbdäck. 

I korsningarna där gångdelen och cykeldelen har en tillfällig höjdseparation lyckas inte sopsaltaren åtgärda is/snö/sörja. Kvarnbacksvägen/Sommarvägen. Det blir spårig is med risk för omkullkörning även med dubbdäck. Tung trafik precis intill utan buffertzon, gör risken påtaglig för svåra skador för cyklande. 

Omledning för vägarbete, väg 275 på parallell lokalgata, av prioriterade cykelstråket mot Hässelby, tveksamt om sopsaltaren har kört här, is ligger kvar

Uppdateringar

151222 Mitti skriver om besiktningen av halkbekämpning. Trafikkontorets Pye Seaton säger att brister beror på ny entreprenör. Men Peab har varit entreprenör sedan länge på den besiktigade sträckan.

Mitti Västerort skriver lite mer om samma besiktning.

151214 Peab svarar på sin facebooksida

Peab Hejsan! Tack för att du uppmärksammar oss på detta. Peabs uppdrag i området rör inte dränering och asfalt, men vi har framfört synpunkten till Trafikkontoret. Hoppas på en snar lösning av problemet!

Jon Jogensjö Men Peab har uppdraget att halkbekämpa? Här behövs sopsaltning innan temperaturen sjunker ner till frysläge, samt andra mängder och annan koncentration av saltlake.GillaSvaraden 14 december kl. 14:15

Peab Vattenmängderna är dessvärre för stora för att vi med den föreskrivna metoden ska kunna sopa och salta bort detta. Bristen är anmäld till Trafikkontoret och förhoppningsvis kommer de åtgärda problemet med bristfällig dränering inom kort.GillaSvaraden 15 december kl. 10:18

Jon Jogensjö Nja, det behöver åtgärdas mer omgående, tex med manuell borttagning med is-järn, extra salt-giva. Samt att varsel kan behövas om hindret tills det är åtgärdat. Kanske finns del i problemet att förebyggande saltning ej gjordes tillräckligt? Det finns vattensamlingar på många ställen längs sträckan city-Hässelby, som nu är is.GillaSvaraden 15 december kl. 10:34

Jon Jogensjö Hej igen, idag har större mängd saltlake använts, det blev bättre, men varför är inte all is borttagen manuellt med is-järn?GillaSvaraden 16 december kl. 23:54

151223 Stockholms stad svarar via twitter att det inte finns grund att sätta press på entreprenören, för att det är för få felanmälningar. Men i Stockholms stads tekniska handbok finns inget krav på att vitesförfarande inleds först efter ett visst antal felanmälningar från allmänheten.

replik från Cykelpendla Hässelby


Kanslichef på trafikroteln svarar på facebook

Gabrielle Gjerswold Om den nya trafikdirektören anser att kontoret behöver omorganisera sig för att kunna möta behov och för att kunna nå upp till de krav som ställs i kommunfullmäktiges budget och trafiknämndens verksamhetsplan så utgår jag ifrån att han ser till att det sker. Han börjar i mars 2016. Politiker styr inte kontoret utan det gör trafikdirektören.

GillaSvara52 min

Jon Jogensjö Gabrielle Mars 2016, då är denna säsong slut. MPs pressmeddelande gäller för denna säsong. Vilka brister krävs för att stadsdirektören eller trafikborgarrådet ska ingripa?
Om trafikkontoret inte levererar det som lovas i MPs pressmeddelande denna säsong, då måste ju trafikroteln ingripa?

Dennis Bring Bara för tydligheten: Politiker STYR (eng: Governance) stadens verksamheter. Respektive förvaltningsdirektör LEDER respektive verksamhet enligt de uppdrag denne tjänsteman erhållit från politiken (i KF, KS el Trafiknämnden). Trafikdirektören leder verksamheten vid förvaltningen (dagligt tal: kontor).

Sluta gillaSvara12 tim

Gabrielle Gjerswold Vi har kontakt med kontoret dagligen för att uttrycka vad vi tycker och vi framför även den kritik ni framför och även det vi själva ser som åretruntcyklister. Självklart förväntar vi oss att tk levererar enligt budget och vp och vi påtalar avvikelser och problem tills vi upplever att det nått fram.

Sluta gillaSvara153 min

151222
Fråga till Peab

Hej, i tidningen Mitti säger Trafikkontoret att brister i sopsaltning beror på ny entreprenör, men Peab har väl varit entreprenör sedan länge på denna besiktigade sträcka? Vilken kommentar har Peab till dessa brister?

160104
Svar från Peab

Peab Hejsan Jon! Vi kommer ha en dialog med Trafikkontoret om hur de vill att vi ska hantera isfläckarna. Ha en god fortsättning på det nya året!

GillaSvara5 tim