Slalombanan i korsningen Hjorthagsmotet är svår att förstå. Hur har trafikingenjören tänkt här? I vilken handbok för cykeltrafik finns denna lösning förordad? Är det trafikverket eller trafikkontoret som beslutat om slalombanan?

Slalombanan för cykeltrafik i kornsingen Hjorthagsmotet är onaturlig och saknar logik. Det finns en visuellt naturlig fortsättning på cykelbanan, men det är gångbanan. Det blir extra förvillande.

90 graders rät vinkel används för regionalt cykelstråk

Här ska det vara högsta tänkbara standard för cykeltrafik. Det är pendlingsstråk, dessutom prioriterat cykelstråk och regionalt cykelstråk. Där har en yrkesperson ritat in en rät 90 graders vinkel. Andra yrkespersoner har godkänt den lösningen. Ytterligare yrkespersoner har byggd lösningen. Ingenstans har någon dragit i nödbromsen. I vilken handbok finns denna lösning för cykeltrafik? På insidan av den räta 90 graders vinkeln är en stolpe placerad. Cyklande som svänger lutar sig i en kurva, inte heller den kunskapen finns hos entreprenören.

Personen cyklar utanför den tänkta cykelbanan.

Helt rak cykelbana före nyproduktion

Vem har ritat denna trafiklösning och varför?

Vilket är syftet med dessa onaturliga svängar?

Ärendehantering

170314 Fråga skickad till trafikverket och trafikkontoret
Ärendenummer trafikkontoret SY1703141009BJD
Ärendenummer trafikverket #395445
170316 Trafikverket svarar: Trafikkontoret är ansvariga

Uppdateringar

170316 Trafikverket svarar i mail.

Hej Jon!
Tack för ditt mejl.
Cykelbanan som du avser i mejlet hör till det kommunala vägnätet så du behöver kontakta Stockholms stad.
Om du svarar på detta meddelande är det viktigt att du inte ändrar i ämnesfältet för att ditt svar ska hamna rätt.
Med vänlig hälsning
Cxxxx Exxxxx
Kundtjänsthandläggare
Telefon: 0771-921 921