Här listar vi planerade datum för grusupptagning för kommuner i Stockholms län. Grus är en säkerhetsrisk, 20% av singelolyckor för cyklande kan härledas till grus under april månad. Partiklar som dammar upp i dödsmoln är en tickande hälsobomb för cyklande längs trafikverkets vägar.

Eftersom grus är en säkerhetsrisk för cyklande behöver grusupptagningen ske tidigare. Under april månad stiger antalet singelolyckor relaterade till grus till 20%. Därför borde grusupptagningen vara klar innan april helt enkelt. Här finns ett behov att samordna hela länet, så att grusupptagningen sker samtidigt. Kan regionala cykelkansliet driva denna fråga?

Läs mer om säkerhetsrisker med grus på cykelbanor

Trafikverket struntar i egna rapporter om risker med partiklar

Grus och damm som ligger i väggrenen längs trafikverkets motortrafikleder är en hälsorisk för både cyklande och gående. Det dammar upp i stora moln av motortrafiken och vind, det knastrar i munnen på trafikanterna och blåser in i ögon. Trafikverket vill att cyklande ska andas in dessa farliga partiklar i två månader innan de tänker sopa. Trots att trafikverkets egna rapporter visar på risker och beskriver hur viktigt det är att minska hälsorisker med partiklar.


Botkyrka

Har ännu inte uppdaterat hemsidan. Förra säsongen skulle det vara klar 1 maj.

Ekerö 28 april

Sandsopning sker normalt veckorna 13 till 17. 28 april är sista datum i vecka 17

Danderyd

Har ännu inte uppdaterat sin hemsida. I cykelplanen står senast 1 maj.

Haninge

Datum oklart. Länk till kommunens sida

Huddinge 15 maj

Klart senast 15 maj

Järfälla 19 maj

Klara 19 maj v20, enligt detta schema

Lidingö 7 april

Började 13 Mars, klart efter ca 4 veckor, 7 april

Nacka 25 april

Startar 20 mars, klart 25 april

Sollentuna 15 maj

Klara 15 maj.

Solna 30 april

Klara 30 april

Stockholm 15 maj

Klara 15 maj.
Trafikkontoret uttalar sig i SVT. Dock finns inga frågor i ett brukarperspektiv från journalisten.

Stockholm anger argumentet att det måste vara plusgrader annars blir det isbana. Men vid sopning dagtid med vattendimma torkar asfalten direkt eller på några timmar. Om det är frost på natten spelar ingen roll.

Sundbyberg 15 maj

Klart 15 maj.

Tyresö 15 maj

Börjar 15 april tidigast, klara 15 maj

Täby 15 maj

Klara 15 maj

Trafikverket

Klara senast 15 maj, cykel och gångtrafik prioriteras.
länk till svar

Trafikverket uppmanar att cykla för att minska farliga partiklar i luften, men vägrar sopa farliga partiklar längs cykelstråk på våren när det dammar som värst och knastrar mellan tänderna. Hyckleri och moment 22.

Dödsmoln med partiklar för cyklande och gående mot Västerort

Cyklande och gående får sand i ögonen, och får andas in partiklar i lungorna i sex veckor till. Trafikverket vägrar åtgärda.

Trafikverket om underhåll, bara 15% av kommunerna har godtagbart underhåll av cykelinfrastruktur i Sverige 2013.

170328 Svar från trafikverket, de vill inte sanda igen om det skulle snöa. Men på denna väg används inte sand, denna väg saltas.

170322 Fråga skickad till trafikverket

Länk till frågan på trafikverkets facebooksida