Beam me up scotty.

Det anläggs cykelfält på Valhallavägen just, och det är ju mycket positivt.
Inga körfält för biltrafiken behövde försvinna heller, vilket är ett tydligt bevis på att med lite enkel omfördelning av ytan kan nästan alla gator får rudimentär infrastruktur för cykling. Några körfält görs lite smalare och vipps – en massa yta finns för cykeltrafiken.

Tyvärr verkar det dock finnas trafikplanerare på Trafikkontoret som tror att transporterchefen Scotty och Chief O’Brien är riktiga personer som kan transportera cyklister med hjälp av Rymdskeppet Enterprises transporter.

Det nya cykelfältet går nämligen rakt in i ett så kallat öra, med tillhörande stolpe.
De cyklister som inte har kontakter uppe i rymden förväntas cykla genom en 50cm bred fålla några cm ifrån bussar som dundrar förbi i 50km i timmen, och högersvängande bilister som gärna skär genom kurvan.

Lösningen hade varit tämligen enkel att få till, en enkel anläggning av cykelfält på det enorma trottoaren. En enkel ramp, lite röd färg, zebra, cykelsymboler och vipps – cyklister får en trygg yta att cykla på. Gående har en möjlighet att enkelt korsa cykelfältet i och med zebran och en de facto refug finns mellan cykelfältet och bilvägen dessutom.

Som det ser ut nu kommer det bli livsfarligt på vintern då cykelfälten ändå knappt syns, vingliga cyklister riskerar bli påkörda och lastcyklister göra sig icke besvär över huvud taget.

Som vanligt saknas kompetens, vilja eller ork på Trafikkontoret. Jag har upprättat ett ärende: KC-1696363.
Vi får se om det går att få till något resultat.

Jag uppmuntrar alla att höra av sig till trafikkontoret och berömma dem för att cykelfälten skapas, men samtidigt föreslå att den lösningen som nu har gjorts är oacceptabel.

Diskussioner pågår även på Facebook:
https://www.facebook.com/groups/cyklaistockholm/permalink/878487022258977/

Uppdatering 2015-08-26

Nu har det kommit svar från Trafikkontoret.

Platsen du fotat är inte färdigbyggd ännu. Örat ska smalnas av så att cykelfältet bibehåller sin bredd. Dessvärre saknar vår årsentreprenör resurser att göra det i år vilket gör att vi förhoppningsvis kan få det färdigställt till våren.

Så här är det alltså. Tänk om Norra Länken fick en massa tillfarter som öppnades upp utan att tunneln var färdigbyggd… Men så är det alltså med cykelinfra – det är inte så viktigt att det blir rätt, det finns inte resurser, det tar vi nästa år.
bild på föreslagen lösning
Enkelt att fixa.
Tänk dig nu att bussen kör i 50km i timmen.
Foto: Simon Gombrii
En mental övning i hur det kommer se ut.