En kort bit av min pendlingssträcka går på den gång- och cykelbana som är placerad längs med Mickelsbergsvägens södra sida som vetter mot Långbro och Älvsjö. Underhållet här har ofta varit under all kritik. Nu förstår jag varför.

Under många år har sträckan framför allt mellan Västerängsvägen
(eventuellt redan från Långpannestigen) och Brännkyrka brandstation
”glömts bort” Den snöröjs i princip aldrig, men sandas flitigt. För att
sedan inte sopas alls under våren. I vintras såg jag en snöröjare köra
sakta på sträckan med plogbladet uppfällt, trots flera centimeter
nyfallen snö på marken. Medan samma GC-bana längre bort mot Långbro park
var ren och fin och nyplogad. Sedan i höstas har jag och andra flitigt
felanmält och klagat på denna sträcka.

400 meter som stadsdelsnämnden ansvarar för

400 meter som stadsdelsnämnden ansvarar för

Döm om min förvåning när sanden var upptagen på denna bit redan innan april månads slut i år! Kanske hade något hänt? Kanske hade staden kommit till rätta med underhållet på denna sträcka.

Tyvärr återkom gruset av någon anledning. Trots att banan ligger avskiljd från vägbanan med ett brett område av gräs mellan har stora grushögar av någon anledning lyckats leta sig ned på GC-banan igen och ligger nu där som stora fält med halt rullgrus, och har legat där några veckor nu. Så jag felanmälde ytterligare en gång, för nu har 15 maj passerat, datumet då sandupptagningen ska vara klar även i stadens ytterområden.

Rensopat innan sista april. Nu rullgrus igen.

Och nu får jag faktiskt återkoppling. Älvsjö stadsdelsnämnd ringer upp och vill dubbelkolla vilken sträcka det är jag felanmält. För hon kan inte se det riktigt på det ärende de fått skickat till sig av Trafikkontoret, ”det är för dåligt tryck”. Vän av ordning undrar då om de inte skickar dessa felanmälningar vidare digitalt? Eller använder de fax fortfarande, år 2015? Tyvärr tänkte jag inte på att fråga om det där och då.

Jodå, sträckan är korrekt uppfattad, och anledningen till att stadsdelsnämnden fått ärendet är att just dessa 400 meter av den mycket längre GC-banan underhålls av dem då den ligger på ”parkmark”. Resten av banan, både före och efter, underhålls av Trafikkontoret då de ligger i anslutning till väg. ”Den biten får de ta hand om.”

Nu klarnar det för mig. Och det gör det så tydligt varför det för oss brukare är så otroligt dåligt att dela upp ansvaret på det här sättet. Om jag nu tillåter mig gissa lite, så skall denna sträcka hanteras av inte mindre än tre olika entreprenörer!

  1. Trafikkontorets entreprenör på delen från Västerängsvägen bort mot Långbro park.
  2. Stadsdelsnämndens entreprenör på nämnda 400 meter på ”parkmark”.
  3. Trafikkontoret igen mellan Vagnvägen och brandstationen.
  4. Cykeljourens entreprenör med start vid rondellen vid brandstationen (prioriterat cykelstråk)

I det här fallet verkar det alltså som att stadsdelsnämndens entreprenör inte riktig uppfyller kraven, eller i alla fall inte brukarnas krav. Vi vet ju inte hur upphandlingen sett ut.

Som daglig cyklist på denna sträcka undrar jag ju om det inte vore bättre för oss som använder infrastrukturen dagligen om staden eller stadsdelen istället kunde leja ut underhållet av dessa 400 meter till samma entreprenör som kör övriga delar av samma gång- och cykelbana? Vore det inte smartare om föraren som kör ända från Vantörsvägen helt enkelt kunde fortsätta dessa 400 meter med plogbladet eller sopborsten nedfälld? Istället för att ytterligare en maskin ska köras ut till platsen för att ”dutta” lite. Om inte annat så känns det inte speciellt miljövänligt.

Jag är ganska säker på att liknande saker förekommer på många andra ställen i staden också. Kommentera gärna om du känner igen detta.

Hur gick det med min felanmälan då? Kvinnan på stadsdelsnämnden sade i telefonen att entreprenör skulle skickas ut. Idag, fem dagar senare, låg samma grus kvar fortfarande. Ny felanmälan skickas in. Och ytterligare en för kurvan vid brandstationen eftersom jag nu vet att det är olika entreprenörer…

Uppdaterad: Ytterligare några dagar efter min andra felanmälan var allt grus på hela sträckan, inklusive kurvan vid rondellen, borta. Tack. Synd bara att rullgrus som innebär direkt skaderisk för cyklister är så lågt prioriterat.