En entreprenör fäller ut stödben för kran på huvudled för cykeltrafik vid Sveavägen 88. Ingen trafikomledning eller varning finns. Cyklande har i liknande läge blivit förlamad från armhålan och nedåt. Leveranstrafiken i Stockholm är ofta ett laglöst land som riskerar personskador för gång- och cykeltrafiken.

191111 Foto Mats E

Hela huvudleden för cykeltrafik är blockerad av lastning. Ingen varning finns, ingen flaggvakt, ingen trafikomledning. Det finns en händelse där en cyklande bröt nacken och blev förlamad från armhålor och nedåt, vid ungefär samma situation. Ett stödben stack ut på cykelbanan.

Från Dagens Nyheter Länk

Följer inte stadens krav för TA-plan

Entreprenören Omexom följer inte stadens krav för TA-planer.

Läs mer om leveranstrafik i laglöst land

Ärendehantering

På varselkläder finns logo Omexom Sverige
Lastbilen är registrerad på Brantfalks entreprenad AB
Entreprenör Infratek
Beställare Ellevio
191111 Fråga om TA-plan till trafikkontoret
Mail till Omexom om det är deras arbete
191113 Svar från TK, TA-plan bifogas

Uppdateringar

191113
Trafikkontoret skickar TA-plan för arbetet

191111
Fråga till trafikkontoret om TA-plan eller upplåtelse tillstånd

191111
Senare när det börjar mörkna, tungavstängning lyfts över cykelbanan utan avstängning, utan flaggvakt.

191111 Foto Mats E

191111
Observation av cyklande. Den cyklande föreslår att de ska sätta ut en varningsskylt, men förslaget hånas.

191111 Foto Mats E