När Schenker blockerar cykelstråket på S:t Eriksbron tvingas cyklande ut i tung trafik. Det ökar risken för personskador. Cyklande föräldrar med cykelsläp eller lastcykel klarar inte trottoarkanten ner mot bilvägen och blockeras helt.

Lastbilen är skyltat Västbo transport AB, det kanske är underleverantören till Schenker. Yrkesmässig leveranstrafik med lastcyklar blockeras helt här, liksom cyklande med funktionsvariationer, eller cyklande med trehjuliga seniorcyklar.
Observation och foto av Michael J i facebookgruppen Cykla i Stockholms län.
Föraren förstod inte problemet att lastbilen blockerade andra trafikslag.

Ärendehantering

Ärendenummer 49459 Schenker kundtjänst
160628 Mail till Schenker

Läs mer om fordon som blockerar cykelfält och cykelbanor

Fler observationer när Schenker blockerar cykeltrafik

160802 12:20 Schenker blockerar cykelfält Hammarby Sjöstad. Föraren svarar: ”bilen får inte plats i P-rutan”

Hammarby Allé 107
160704 Schenker blockerar cykelfält Sveavägen/Tunnelgatan

Uppdateringar

160805 Ännu inget svar från Schenker om policy i regelefterlevnad, nytt påminnelsemall skickat.

Hej!

Jag har fortfarande inte fått svar på frågorna i ärendet.
  • Jag undrar hur Schenkers policy ser ut med regelefterlevnad i leveranstrafik, när det gäller att inte blockera för medtrafikanter i andra trafikslag?
  • Hur ser internutbildning ut för förarna, 
  • utför Schenker kontroll av regelefterlevnad?
  • Hur driver Schenker arbetet att förbättra lastplatser lokalt i Stockholms län? 
  • Samarbetar ni med leveranstrafikens branschorganisation?

Läs hela ärendet här


Jag skriver för nätverket Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län
Med vänlig hälsningJon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

Telefon: +46702693534

160728 Klagomål bekräftat av Schenker

Hej Jon,Tack för ditt mejl!
Vi har tagit nedan vidare till ansvarig person hos oss och meddelat att du önskar svar på nedan frågor.
Ditt ärende nummer hos oss är 0115129-01


med vänliga hälsningar
Alva Schenker AB
KundservicecenterTransportgatan 9-11422 46 Hisings Backa, SverigeTelefon: +46 31 703 94 00 E-post: ksc.goteborg@dbschenker.com Företagets hemsida: www.schenker.comOrganisationsnummer: 556250-3630Säte: Göteborg

160728 Mailfråga om policy till Schenker

Hej!


Jag undrar hur Schenkers policy ser ut med regelefterlevnad i leveranstrafik, när det gäller att inte blockera för medtrafikanter i andra trafikslag?
Hur ser internutbildning ut för förarna, utför schenker kontroll av regelefterlevnad?
Hur driver Schenker arbetet att förbättra lastplatser lokalt i Stockholms län? Samarbetar ni med leveranstrafikens branschorganisation?

Läs hela ärendet härJag skriver för bloggen Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län

Med vänlig hälsning


Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

Telefon: +46702693534