Sveavägen är en av alla gator i Stockholm där cykeltrafiken är ständigt blockerad. Varför klarar inte stadens trafikborgarråd att sätta in tillräckligt med parkeringsvakter? Trafikkontoret förnekar bristerna och svarar att inga nya åtgärder behövs.

[texten uppdateras]
Sveavägens cykelfält blockeras dagligen av leveranstrafik och privat trafik, trots att det är ett prioriterat cykelstråk. Varför klarar inte trafikkontoret att säkra cykeltrafikens framkomlighet, trots en omfattande kampanj från Cyklandeombud? Varför klarar inte trafikborgarrådet och trafikroteln att säkra framkomligheten för cykeltrafiken? Varför förnekar trafikkontoret bristerna och svarar att inga problem finns?

Foto Johan Flodeldh

Läs mer om Cyklandeombuds kampanj för att häva den dagliga blockeringen av cykelfält i Stockholms stad.

Ärendehantering

Ärendenummer xxx

Uppdateringar

160826

Foto Johan Flodeldh

160826 Delfinbuss lämnar luckan rakt ut i cykelfältet, riskerar allvarliga skador för cyklande.

Foto Johan Flodeldh