En nästan osynlig och farlig lastramp riskerar invalidiserande skador för cyklande, när Älta transportservice AB låter bakgavellyften sticka ut i cykelstråket längs Strandvägen.

Det är inte tillåtet att blockera cykelbana vid leveranstransport. Vid Strandvägen blockeras cykelstråket av Älta transportservice AB på ett mycket farligt sätt som riskerar invalidiserande skador för cyklande.

Foto Ian B

Andra uppgifter visar att förare har en bristande attityd mot medtrafikanter.

Samma företag har jag sett göra exakt samma sak två ggr vid leverans i närheten av DN-skrapan. Påpekade det för föraren 2:a gången varvid han tyckte jag skulle sticka om jag inte ville att han skulle ”banka” mig. Skön attityd..

Ärendehantering

160727 Mail till Älta transportservice AB

Läs mer om blockerade cykelbanor

Uppdateringar

160727 Mail till Älta transportservice AB

Hej!


Observationer visar att förare från Älta tranportservice blockerar cykelstråk och riskerar invalidiserabde skador för cyklande vid Strandvägen.

Hur ser er policy ut när det gäller trafikförordning och specifikt leveransparkering?

I Stockholm saknas det ofta bra parkering för leveranstrafik, och ofta används cykelbanor och cykelfält som parkeringsplats. Då flyttas problemet istället över till cykeltrafiken, som riskerar skador och sämre framkomlighet. Cykeltrafik underlättar för leveranstrafiken, eftersom färre bilar ökar framkomligheten för leveranstrafiken. 
  • Har Älta transport egenkontroll av förarna regelbundet när det gäller parkeringsregler?
  • Finns samarbete med branchorganisation att förbättra parkering för leveranstrafik i Stockholm?
  • Finns policy att trafikförordningen ska följas utan undantag för förarna i Älta transport när det gäller leveransparkering?
  • Finns internutbildning och kontrakt att följa parkeringsregler?

Läs specifikt ärende om Älta transport på cykelbana
Med vänlig hälsning
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län