Transportföretaget Best transport blockerar cykelbana i Enskede. Superlokala cyklandeombud kollar upp vilken policy företaget har när det gäller att följa trafikförordningen.

Rapport inlämnad via facebookgruppen Cykla i Stockholms län. Nynäsvägen, mellan Genvägen och Kroksvägsgränd.

Ärendehantering

160713 Mail till Best transport

Läs mer om fordon som blockerar cykelbanor

Uppdateringar

xxx

Ytterligare rapporter om Best transport på cykelbanor

160715 Norra Bantorget

Foto Observation Remy W

160617 Norrmalmstorg

Mailtrafik

160713

Hej!

Tack för att era leveranser är klimatkompenserade!
Jag har en helt annan fråga, hur ser er policy ut när det gäller trafikförordning och specifikt leveransparkering?
I Stockholm saknas det ofta bra parkering för leveranstrafik, och ofta används cykelbanor och cykelfält som parkeringsplats. Då flyttas problemet istället över till cykeltrafiken, som riskerar skador och sämre framkomlighet. Cykeltrafik underlättar för leveranstrafiken, eftersom färre bilar ökar framkomligheten för leveranstrafiken. 
Har Best transport egenkontroll av förarna regelbundet när det gäller parkeringsregler?
Finns samarbete med branchsorganisation att förbättra parkering för leveranstrafik i Stockholm?
Finns policy att trafikförordningen ska följas utan undantag för förarna i Best transport när det gäller leveransparkering?
Finns internutbildning och kontrakt att följa parkeringsregler?
Läs specifikt ärende om Best transport på cykelbana
Med vänlig hälsning
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län